Érdekes tények Purimról

Hámánt Pészach harmadik napján akasztották fel.

Eszter héber neve Hadasaah volt, ami Perzsa nyelven Eszter-t jelent.

Mordecháj volt az első a történelemben, akit zsidónak neveztek. Azelőtt hébereknek vagy izraelitáknak hívták a zsidókat.

Achasvéros 4 évig keresett magának feleséget, s több, mint 1400 hölggyel találkozott, mielőtt Eszter mellett döntött.

Vásti királyné, Achasvéros első felesége, a dédunokája volt Nabukkodonozornak, annak a babiloni uralkodónak, aki leromboltatta az első szentélyt.

Hámán tanácsolta Achasvérosnak, hogy ölesse meg Vástit.

A Talmudban előfordul egy olyan vélemény, miszerint Eszter egyáltalán nem volt szép és zöldes árnyalatú volt az arca.

Hámán Mordecháj rabszolgája volt egyszer.

Mordecháj, aki nem volt hajlandó leborulni Hámán előtt, Benjámin leszármazottja volt. Benjámin Jákob egyetlen fia, aki nem borult le Hámán őse, Ézsau előtt.

Eszter eredeti terve az volt, hogy féltékennyé tegye Achasvérost a Hámánra fordított túlzott figyelme miatt, hogy aztán mind a kettejüket kivégeztesse a király.

Hámán rendeletét sosem vonták vissza. Achasvéros azonban kiadott egy olyan rendeletet, hogy a zsidók megvédhetik magukat.

Mordecháj nagyon idős ember volt a Purimi események idején. Már 79 évvel Purim csodája előtt tagja volt a Sanhedrinnek, a Tóra Törvényeinek Legfelső Bíróságának Jeruzsálemben.

Az akkori világ minden egyes zsidója Achasvéros birodalmában élt, így ha Hámánnak sikerül a terve, akkor a világ összes zsidóját kiirtotta volna.

Eszter könyvében (Megilában) egyetlen egyszer sem szerepel Isten neve.

Nincsenek megjegyzések: