Szimhat Tóra

Ez a Tóra örömünnepe. Tisri 22-23-án ünnepeljük, ami idén Október 20 és 22 közé esik. A Tóra ugye Mózes 5 könyve, s ebből olvasnak fel minden héten egy részletet a zsinagógában, amit heti szakasznak hívunk. Ezen az ünnepen “ér véget” a Tóra, ekkor tekerik vissza és kezdik előlről az olvasását.

Free Image Hosting at www.ImageShack.usElőször is szeretnék néhány szót ejteni magáról a Tóratekercsről. A Tóra törvényeinek megfelelően előkészített pergamenre írják madártollal és tintával, minden egyes betűt a Ktav Ahruit által előírt kalligráfia szerint megformálva. 62-84 pergamen lapot használnak fel egy Tóratekercs elkészítéséhez, s a tekercs maga pontosan 304.805 betűt tartalmaz. Minden lapon 42 sor van. A lapokat aztán ínnal varrják össze egy hosszú tekerccsé. Egy Tóratekercs elkészítése nagyjából egy évet vesz igénybe.

A pergamennek kóser állat bőréből kell készülnie. A tinta csak fekete lehet, más színű tinta nem kóser, ha Tórakészítésre kell használni. A tollnak azért kell madártollnak lennie és nem fémnek, mert a fém először is könnyen felsértheti a pergament, másodszor is fegyvergyártásra használják, ami emberek megöléséhez vezet, s a gyilkolás ellenkezik a Tóra törvényeivel. A betűket az asszír kalligráfia szerint kell megrajzolni. Ha akár csak egy betű hiányzik vagy elmaszatolódik, akkor az egész tekercs nem kóser. A soroknak egyenesnek kell lenniük és tilos bármiféle illusztráció vagy egyéb dekoráció.

A Tóraíró nem írhatja fejből a Tórát, egy kóser Tóráról kell másolnia vagy egy kóser Tóráról készített másolatról. A Tóraírónak egy nagytudású, Istenfélő embernek kell lennie. Az írást megelőzően meg kell merülnie a Mikvában, hogy emelkedettebb lelki állapotba kerüljön, s minden egyes alkalommal, mielőtt leírja Isten nevét, el kell mondania egy speciális imádságot. A Tóraírónak több, mint 4000 zsidó törvényt kell ismernie, mielőtt Tórát írhatna.

A pergament két végét egy-egy fahengeren rögzítjük, melynek nyele is van. Ennél a nyélnél kell megfogni a Tórát. Amikor már rögítve van, akkor egy takaróba kell tenni, s kap egy koronát is. Tartozik még hozzá egy Tóraolvasó pálca, ami egy hosszú rúd, ami mutatóujjban végződik. Ezzel olvassák a rabbik a Tórát, nem pedig a saját ujjukat húzkodják a betűkön, nehogy kifakítsák a betűket. Ez általában ezüstből készül.

A ma használatos Tórák éppen úgy készülnek, mint a Mózes által készített legelső tekercs.

Ha a Tóra elhasználódik, akkor el kell temetni. Kidobni nem szabad.

Free Image Hosting at www.ImageShack.usA Tóra Örömünnepén az összes Tórát kivesszük a Tóraszekrényből és 7 kört teszünk meg vele az emelvény körül, amin olvasni szoktuk. A gyülekezet pedig táncol a tekercsek előtt örömében.

Szukot nyolcadik napján olvassák az utolsó szakaszt a Tórából, s ilyenkor szokás felhívni a gyülekezet összes férfi tagját a Tórához. Az utolsó szavak ezek: “Légy erős, Légy erős és Tégy minket erőssé”

Külön ember olvassa fel az utolsó, s külön a legelső szakaszt. Mind a kettő nagy megtiszteltetés.

S az ünnepet természetesen Kiddus követi, borral, barchesszel.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Nincsenek megjegyzések: