Shavuot 2012.

Közeledik Shavuot, a Tóraadás ünnepe. Ebben az évben június 7-én kezdődik a fesztivál. Kivonultunk Egyiptomból, és az ezt követő ötvenedik napon Isten odaadta nekünk a Tórát Sínaj hegyénél. Bővebben az alábbi linkeken tájékozódhat az érdeklődő az ünnep mibenlétéről:

Shavuot ünnepéről tömören

Shavuot ünnepéről bővebben

Shavuoti történetek

AZ ŰNNEP ALATT NEM DOLGOZUNK, NEM VEZETÜNK, NEM ÍRUNK, NEM KAPCSOLJUK KI VAGY BE ELEKTROMOS BERENDEZÉSEINKET. VISZONT FŐZHETÜNK, A TŰZHELY LÁNGJÁT MEGGYÚJTHATJUK EGY MÉG AZ ÜNNEP ELŐTT MEGGYÚJTOTT LÁNGRÓL (VAGY EGY OLYAN LÁNGRÓL, AMIT ERRŐL GYÚJTOTTUNK), ÉS CIPELHETÜNK HÁZUNKON KÍVÜL IS.

És nézzük a 2012-es naptárat az ünnepre.

2012. Május 26-28 (5772 Sziván 5 - 7.)

2012. május 26. Szombat (5772. Sziván 5.)

A zsinagógákat és otthonokat virágokkal és faágakkal kell feldíszíteni. Mivel idén Shabbatra esik a Shavuot előtti nap, ezért ezt a dekorálást még pénteken kell megejteni. Naplementekor kezdődik az ünnep.

Az asszonyok és lányok gyertyát gyújtanak, hogy köszöntsék az ünnepet. (Ha sötétedés után gyújtunk gyertyát, akkor egy már előzőleg [pénteken] megyújtott lángról tegyük.)

Az esti imát egy ünnepi étkezés követi, amit kísér egy kiddus is.

Ezen az estén szokás ébren maradni és hajnalig Tórát tanulni.

2012. május 27. Vasárnap (5772. Sziván 6.)

Shavuot első napján mindenki, a legkisebbek ugyanúgy, mint a legidősebbek, a zsinagógába vonul, hogy meghallgassa a tíz parancsolatot.

A rabbi megáldja a gyülekezetet a Musaf ima alatt.

Kiddus hangzik el, amit ünnepi étkezés követ. Hagyomány ilyenkor tejes ételeket enni.

Naplemente után gyertyát kell gyújtani egy már égő lángról, majd az ünnepi vacsorát ünnepi kiddussal élvezi mindenki. Szokás minél több tejterméket fogyasztani.

2012. május 28. Hétfő (5772. Sziván 7.)

A Yizkor (mázkír) megemlékezésre ezen a napon kerül sor. Adományokat is gyűjtenek az elhunytak lelkéért.

A rabbi papi áldással megáldja a gyülekezetet a Musaf ima alatt.

Az Istentiszteletet kiddus majd ünnepi ebéd követi.

Sok közösségben szokás illyenkor Ruth könyvét felolvasni.

Ezen a napon, az alkonyattal ér véget Shavuot ünnepe.


A gyertyagyújtások időpontjait itt nézheti meg azt, akinek a városa nincs a kedvenceim között felsorolva jobb oldalt. (Angolul sajnos tudni kell hozzá)

A gyertyára az áldások pedig a következők (mind a két este):

BA-RUCH A-TAH ADO-NAI E-LO-HE-NU ME-LECH HA-OLAM ASHER KID-E-SHA-NU BE-MITZ-VO-TAV VETZI-VA-NU LE-HAD-LIK NER SHEL YOM TOV.

azaz

Áldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megszenteltél bennünket törvényeiddel és megparancsoltad a gyertyák meggyújtását Yom Tov-kor.

BA-RUCH A-TAH ADO-NAI E-LO-HE-NU ME-LECH HA-OLAM SHE-HECHE-YA-NU VE-KI-YE-MA-NU VE-HIGI-A-NU LIZ-MAN HA-ZEH.

azaz

Áldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megteremtettél bennünket, tápláltál minket és megengedted, hogy megérjük ezt a napot.

József, mint Egyiptom kormányzója


Két évvel azt követően, hogy József megfejtette a pohárnok és a pék álmának jelentését, a fáraó látott egy különös álmot. 7 gyönyörű, kövér tehén emelkedett ki a Nílusból, hogy aztán legeljenek a dús legelőn. Őket azonban hét ronda, sovány tehén követte, amik elnyelték a kövéreket. A fáraó felriadt, de hamar sikerült ismét álomba merülnie. Ekkor 7 szép szál kukoricát látott nőni egy száron, majd 7 elszáradt kukoricát látott kinőni a földből, amik elnyelték a szép kukoricákat.

Fáraó aggódni kezdett furcsa álmai miatt. Összehívta országának összes varázslóját, asztrológusát és bölcsét, hogy fejtsék meg álmát. De akárhogyan próbálták, nem sikerült nekik. Ha lehet, még aggódóbbá tették a fáraót egymásnak ellentmondó, túlfantáziált megfejtéseikkel.

Végül a főpohárnok visszaemlékezett arra, hogy József a börtönben már bizonyította, hogy helyesen tud álmokat fejteni. Elmondta hát a fáraónak, hogy egy héber rabszolga sikeresen fejtette meg az ő és a pék álmát a börtönben. A fáraó azonnal Józsefért küldetett.

Ekkor József 30 éves volt. A fáraó elmondta neki, hogy csupa jót hallott róla, hogy milyen tehetségesen tud álmokat fejteni. József szerényen csak annyit mondott, hogy ez nem az ő érdeme, Isten mondja meg neki, hogy mit is jelent egy-egy álom. Ekkor fáraó elmondta neki a saját álmait, és József azonnal tudta, hogy Isten ezeknek az álmoknak a jelentését is felfedte előtte.

Elmondta fáraónak, hogy mind a két álom ugyanazt jelenti, és hogy Isten el akarta mondani fáraónak, hogy mit akar cselekedni. Hét bő esztendőt hét szűk esztendő fog követni. Éhség fogja uralni a második 7 évet, ami elnyeli majd az első hetet. Olyan nagy lesz a szűkölködés, hogy mindenki el fogja felejteni az előző hét év bőségét. Az pedig, hogy kétszer is ugyanazt az álmot látta, azt jelenti, hogy Isten nagyon hamarosan megvalósítja majd ezt a tervét. S fáraóra hárul az a feladat, hogy kijelöljön egy bölcs és megbízható embert, aki a hét bő esztendő alatt ügyesen tudja vezetni a gazdaságot, és fel tud halmozni elegendő élelmiszertartalékot a hét szűk esztendőre.

Ez a magyarázat lenyűgözte a fáraót és tanácsadóit. Úgy döntött hát a fáraó, hogy Józsefnél jobb, bölcsebb embert nem is találhatna a pozícióra, és kinevezte őt kormányzóvá, azaz az ország második emberévé a fáraó után. Királyi ruhákba öltöztette őt és hivatalának jelképééül adott neki egy beiktatási gyűrűt és egy aranyláncot is. Kapott egy egyiptomi nevet is a pozíciójához, Tzophenath Paneach lett az új neve. A királyi szekéren körbevitték az országon, s az emberek sorra mutatták ki hódolatukat iránta. József nagyon hamar nagyon népszerűvé vált az egyiptomiak között.

Saját tanácsára hallgatva József szigorúan kontrollálta Egyiptom teljes élelmiszertermelését. A hét bő esztendő azonnal megkezdődött és József hatalmas raktárakat építtetett országszerte. A hatalmas élelmiszertöbbletet ezekben a raktárakban halmozta fel. Az emberek pedig követték a példáját és maguk is elkezdtek élelmiszert raktározni saját maguknak, mert hittek abban, hogy József igazat mondott, amikor megfejtette a fáraó álmát.

Sajnos azonban az emberek nem tettek meg minden szükséges óvintézkedést, és készleteik igencsak megcsappantak, mire beköszöntött a hét szűk esztendő. Az emberek csak azokra a készletekre számíthattak, amiket Józsefnek sikerült felhalmoznia bölcs kormányzása idején. Az ételért cserébe az emberek eladták jószágaikat és földjüket. Az éhínség végén a fáraó 100%-ban kontrollálta az országot, s minden ember tőle fügött legalapvetőbb szükségleteik kielégítésében is.