A blogom jövője

Eljött Hanuka első estéje, és belém nyilallt, hogy még a legkedvesebb ünnepem alkalmából sem volt elég energiám leülni és írni egy valamirevaló bejegyzést. Szeretem ezt a blogom, és nem akarom abbahagyni az írását, de egész egyszerűen most nem futja az energiámból. Hihetetlenül hajtósra sikerült ez az évem, a munkahelyemen szinte minden héten 3-hétnyi feladatot kell elvégeznem. A vésztartalékaimból élek jelenleg és a túlélésre játszom. Ebbe pedig sajnos nem fér bele, hogy minőségi bejegyzést tudjak írni ide.

Nem köszönök el végleg, mert akarom folytatni az írást, de jelen pillatantban nem tudom megmondani, hogy egy hét, egy hónap vagy egy év múlva szedem össze magam annyira, hogy tudjak színvonalas bejegyzést írni.

Szóval mindenképpen jelentkezem majd még, s addig is olvassátok az eddigi hat év termését :)

Ezennel átnyújtok egy csokorral a kedvenc bejegyzéseimből:

Trenderli

Menóra

Különleges menórák

Variációk Maoz Tzur-ra

Széder este menete és a Széder tál

A nők szerepe a zsidó vallásban

Mindenkire vonatkozó böjtnapok az 5773/5774-es zsinagógai évben (2013/2014)

Gedalia böjtje 5774. Tisri 3. (2013. szeptember 8.)

Yom Kippur 5774. Tisri 10. (2013. szeptember 13-14.)

Assarah b’Tevet 5774. Tevet 10. (2013. december 13.)

Eszter böjtje 5774. Ádár 13. (2014. március 13.)

Shiva Assar B’Tammuz 5774. Tammuz 17. (2014. július 15.)

Tisha b’Av 5774. Av 9. (2014. augusztus 4-5.)

Az 5773/5774-es zsidó év ünnepi naptára (2013/2014)


Elul hónapja 5773. elul 1-29 (2013. augusztus 7- szeptember 4.)
Rosh Hasana 5774. tisri 1-2 (2013. szeptember 4-6)
Yom Kippur 5774. tisri 10. (2013. szeptember 13-14)
Szukkot 5774. tisri 15-21 (2013. szeptember 18-25)
Szimhat Tóra 5774. tisri 22-23 (2013. szeptember 25-27.)
Hanuka 5774. kiszlév 24 - tevet 2 (2013. november 27 - december 5.)
Tevet 10. 5774. tevet 10. (2013. december 13.)
Tu B’Shevat 5774. shevat 15. (2014. január 16.)
Purim 5774. ádár 13-15 (2014. március 15-16.)
Pészach 5774. nisszán 14-22 (2014. április 14 - 22.)
Omer 5774. nisszán 16- sziván 5. (2014. április 15 – június 3.)
Pészach Sheni 5774. ijár 14. (2014. május 14.)
Lag BaOmer 5774. ijár 18. (2014. május 18.)
Shavuot 5774. sziván 5-7 (2014. június 3-5)
Tammuz 17. 5774. tammuz 17. (2014. július 15.)
A három hét 5774. tammuz 17 – av 9. (2014. július 15- augusztus 5.)
A kilenc nap 5774. av 1-9 (2014. július 28-augusztus 5.)
Tisha B’Av 5774. av 9. (2014. augusztus 4-5.)
Av 15. 5774. av 15. (2014. augusztus 11.)

Ishmael és Hágár történeteÁbrahám úgy döntött, hogy délnek veszi az irányt, és 25 év után elhagyta Hebront, hogy Gerarba költözzön. Ahogy évekkel korábban Egyiptomban egyszer már megtette, most ismét letagadta, hogy Sára a felesége. Attól tartott, hogy a filiszteusok lekaszabolnák őt érte. Azt hívén, hogy Sára Ábrahám nővére, Abimelech, a filiszteusok királya, a palotájába vitette őt. Ott azonban Isten megbetegítette azokat, akik hozzá akartak érni Sárához. Amikor aztán Abimelech megtudta, hogy miért éri háza népét büntetés, bocsánatot kért Ábrahámtól, aki eközben azért imádkozott Istenhez, hogy az gyógyítsa meg őket. S mikor Abimelech látta, hogy Ábrahám szent ember, arra kérte, maradjon Gerarban, s Ábrahám ott is maradt háza népével 26 évig.

Isten Ábrahámnak tett ígérete is itt teljesedett be: amikor ő 100 éves lett, Sára pedig 90, akkor Sára szült egy fiút, akit Izsáknak neveztek el. A nyolcadik napon pedig körülmetélte őt Ábrahám, hogy ő is felvételt nyerjen az Istennel kötött szövetségbe.

Mint tudjuk, nem Izsák volt Ábrahám elsőszülöttje. Ishmael azonban, akit Hágár szült neki, rossz útra tévedt. Még bálványokhoz is imádkozott, amikor azt hitte, apja nem látja. Sára attól félt, hogy Ishmael rossz hatással lesz Izsákra, ezért megkérte Ábrahámot, hogy küldje el őt a táborukból.

Ábrahám értette, hogy miért kéri ezt Sára, de félt olyan helyre küldeni a fiát, ahol csak még gonoszabbá válna. Isten viszont azt mondta Ábrahámnak, hogy cselekedjen úgy, ahogy Sára kérte tőle, és küldje el Hágárt és Ishmaelt. Ábrahám így is tett, és biztosított számukra vizet és élelmet az úthoz.

Hágár és Ishmael azonban eltévedtek Beer Sheba vadonjában, és hamar elfogyott a vizük is. Hágár ekkor egy bokor árnyékába ültette a fiát, míg ő maga arrébb ment egy kicsit és elkezdett sírni. Ekkor egy angyal leszállt hozzá, és azt mondta neki, hogy Isten látta a fia szenvedését, s hogy gondoskodni fog róla. Egy nagy és erős nemzet apjává fogja tenni. S ezzel együtt megjelent egy kűt is a közelben.

Hágár és Ishmael megmenekültek a haláltól és folytatták útjukat. Isten megáldotta Ishmaelt, mert Ábrahám fia volt. Erős férfivá érett az évek folyamán és a sivatag szélén élt. Fantasztikus íjász lett belőle. Megházasodott és rengeteg gyermeke született. A gyermekei is szépen sokasodtak, és ők lettek az ishmaeliták, más néven arabok, a sivatag  vándorai.

Szodoma és Gomora pusztulása

Nagyon régen nem írtam ide. Részben ihlethiány miatt, részben amiatt, hogy szamárköhögéssel szenvedtem 3+ hónapot és nem tudtam minőségi cikk megírására koncentrálni. Úgy döntöttem, megpróbálom befejezni Ábrahám történetét, de még mindig gyengélkedek kicsit, úgyhogy nem tudom, mennyi időbe fog telleni.

Itt hagytam abba a történet mesélését, remélem vannak még olvasók, akiket érdekel a folytatás.Az angyalok kiléptek Ábrahám sátrából, és elindultak Szodoma felé, hogy elpusztítsák azt, ahogy Isten megparancsolta.

A szodomaiak nagyon gonoszak voltak. Nem éreztek szolidaritást a szegényekkel, nem voltak barátságosak a városukon átutazókkal, még élelmet vagy vizet sem adtak el idegeneknek. Amikor rájöttek, hogy Lót egyik lánya titokban élelmet adott egy éhezőnek, akkor máglyán égették el őt. Egy másik lány, aki szintén enni adott egy éhezőnek, úgy végezte, hogy bekenték mézzel a testét és a városfalra szegezték, hogy a méhek csípjék halálra.

Az ilyen és ehhez hasonló galád tettek feldühítették Istent, és úgy döntött, hogy emiatt elpusztítja Szodomát és a szomszédos Gomorát is, aminek lakói ugyanígy viselkedtek.

Isten elmondta Ábrahámnak ezzel a két várossal kapcsolatos terveit, de Ábrahám kérte, hogy az ott élő igazak miatt ne pusztítsa el ezeket a városokat. Isten megígérte, hogy ha talál 10 igaz embert, akkor nem fogja elpusztítani Szodomát és Gomorát.

Ábrahám unokaöccse, Lót, sosem felejtette el igazán nagybátyja tanításait s életvitelét. S bár sok évig élt Szodomában, sosem tudott azonosulni az ottaniak idegengyűlöletével, és azt sem tudta elfogadni, hogy bántalmazzák a városon áthaladó idegeneket.

Épp Szodoma városkapujában ült Lót, amikor meglátott két idegent. Üdvözölte őket és annak ellenére beinvitálta őket a sátrába, hogy tudta, az életét kockáztatja ezzel. Az idegenek először nem akartak bemenni a sátorba, de aztán kötélnek álltak.

Nem telt sok időbe, amíg a szodomaiak tudomást szereztek a két idegen jelenlétéről, és körülvették Lót otthonát, azt követelve, hogy adja ki vendégeit. Lót megpróbált a lelkükre beszélni, de minél tovább beszélt, annál idegesebbé vált a tömeg, és be akartak nyomulni a sátorba, hogy végezzenek Lóttal is és a vendégeivel is. Az angyalok azonban visszahúzták Lótot otthonába és megvakították a tömeget, hogy ne tudjanak benyomulni Lóthoz.

Ezt követően pedig elmondták az angyalok Lótnak, hogy most azonnal hagyja el a várost a családjával együtt, mert Isten azért küldte őket, hogy elpusztítsák Szodomát.

Lót vejei azonban szodomaiak voltak, és nem akarták elhagyni a várost. Hajnalban az angyalok kivezették Lótot, feleségét és azt a két lányát, akik még nem voltak férjnél, a városból és megtiltották nekik, hogy visszanézzenek Szodomára.

Amint Lót elérte Zoart, Isten kénkövet és tüzet zúdított Szodomára és Gomorára. A városok, melyek valaha édenkertnek látszottak, sótengerré váltak. Lót felesége pedig kíváncsibb volt annál, minthogy engedelmeskedni tudott volna az angyalok parancsának, s visszafordult, hogy még egy utolsó pillantást vessen a városra, ahol annyi ideig élt. Büntetése nem maradt el emiatt, Isten azonnal sóbálvánnyá változtatta őt.

Lót végülis elhagyta Zoart és ő és leszármazottai Moabot és Ammont népesítették be.

Ábrahám másnap arra a helyre sietett, ahol előző nap imádkozott. A virágzó völgy helyén most csak füstöt látott, kohók nyúltak az égbe, és a tűz martalékává tették a földet. A pusztítás végeztével csak egy hatalmas sótenger maradt, a mai Holt Tenger.

A pusztítás félelemmel töltötte el az ottaniakat. A vándorok elkerülték az ország ezen részét, és az egykor termékeny Szodomába vezető utak teljesen kihalttá váltak.

A hét kérdése: Tarthatom-e a Széder estét Pészach valamely más napján?

A kérdés:

Családom tagjai nem érnek rá azokon a napokon, amikorra a 2 Széder este esik. Megtarthatom őket Pészach más napjain, hogy a családommal együtt ünnepelhessek?

Chani Benjaminson válasza

Nagyon régi hagyomány, hogy a Széder estét a családdal ünnepeljük, ezért teljesen megértem, miért szeretné bevonni családját is az ünneplésbe. De most sajnos nem tud eleget tenni ennek a hagyománynak.

Héberül úgy hívjuk az ünnepeket, hogy "moadim", ami a "moed" szóból ered, melynek egyik jelentése találkozó. A Tóra meghatározza, hogy a Pészachi találkozó időpontja Nisszán hónap 14-ik napja, ekkor kötelességünk ünnepelni a Szédert. Ezt a találkozót nem halaszthatjuk el. Ha egy királlyal vagy királynővel lenne találkozója, azt sem halasztaná el valami mondva csinált okkal, igaz? Ehhez hasonlatosan a zsidó ünnepeknek is megvan a maguk időpontja, s megvan az oka, hogy miért akkorra esik. Nem halaszthatjuk el vagy rendezhetjük át saját igényeink szerint. Főleg, hogy pontosan tudjuk előre, hogy mikorra esik egy-egy ünnep.

Spirituális szempontból nézve ezek az ünnepek nem pusztán egy múltbéli eseményről szóló megemlékezés, hanem azon Isteni energiák visszatérése is, amik az eredeti esemény megtörténtekor is jelen voltak. S ezek az energiák minden évben ugyanazon a napon térnek vissza. Ezeken a napokon hozzá tudunk kapcsolódni ezekhez az energiákhoz, és elő tudjuk idézni segítségükkel saját csodáinkat.

A történelmi eseményeket bármely napon megünnepelhetjük, de Pészach arról szól, hogy átéljük a felszabadulást saját életünkben. Ez csak akkor sikerülhet, ha a Tóra által meghatározott időpontban ünneplünk.

Ha elmagyarázza a családjának, hogy a fenti okok miatt a Szédert a megadott napokon fogja tartani, de ünnepi vacsorára a 8 nap alatt bármikor átmehetnek önhöz, azt biztosan meg fogják érteni.

Pészachi naptár 2013.

Ismét eltelt majdnem egy év az előző Pészach óta, és én egyre izgatottabb vagyok a közelgő ünnep miatt. Már elkezdtem kitakarítani a lakást, s tervezgetem a menüt Széder estére. Idén, 2013-ban marcius 25-én lesz az első este.

Lássuk hát a szokásos Pészachi “menetrendet”. Amit a gyertyagyújtási időpontokhoz tudnia kell annak, aki nem beszél angolul: a "please enter a location" mezőbe azt kell beírni, hogy Budapest, Hungary majd nyomni egy entert. A megjelenő táblázatban pedig a következők találhatók (a napok között a "today" feliratú gomb melletti naptár ikon megnyomásával lehet navigálni, az AM délelőttöt jelent, a PM délutánt-estét):

Alot Hashachar (dawn

Hajnal, az elsőszülöttek böjtje megkezdődik

Earliest Tallit and Tefillin

A talesz és tfilin legkorábbi felöltésének időpontja

Netz Hachamah (sunrise)

Napkelte

Latest Shema

A legutolsó Shema

Zman Tefillah

Finish Eating Chametz before

Ezt az időpontot megelőzően kell befejezni a chametz (kovászos) fogyasztását

Sell and Burn Chametz before

Ezt az időpontot megelőzően kell eladni és elégetni a chametzot (kovászosat)

Chatzot (midday)

Dél

Minchah Gedolah (earliest Minchah)

A legkorábbi mincha

Minchah Ketanah

Plag Haminchah

Candle Lighting

Gyertyagyújtás

Shkiah (sunset)

Napnyugta

Tzeit Hakochovim (nightfall)

Sötétedés

Bedikat Chametz (Search for Chametz)

Chametz (kovász) keresés

Chatzot (midnight)

Éjfél

Sha'ah Zemanit (proportional hour)

Arányos óra

ENNYI BEVEZETŐ UTÁN PEDIG LÁSSUK A NAPTÁRT :)


2013. március 24. vasárnap (5773. Nisszán 13.)

Ez az első Széder estét megelőző nap. Győződjünk meg arról, hogy eladtuk / elégettük az összes kovászos ételünket és italunkat.

Sötétedés után homecoljunk. A kovászkeresés előtt mondjuk el az áldást, utána pedig nyilvánítsuk semmissé az esetleg véletlenül megmaradt kovászt (Kol Chamira). A pontos időpontok itt találhatók.

2013. március 25. hétfő (5773. Nisszán 14.)

Ez a Pészachot megelőző nap, s az első Széder este napja.

Ekkor van az elsőszülöttek böjtje. Ahhoz, hogy egy férfi elsőszülöttnek ne kelljen böjtölnie, részt kell vennie egy olyan étkezésen, ami egy parancsolat teljesítéséhez kapcsolódik, mint amilyen mondjuk a reggeli imádságot követő étkezés ezen a napon a zsinagógában.

Ezen a reggelen van az utolsó lehetőség eladni és megsemmisíteni a tulajdonunkban lévő kovászos ételeket/italokat. S ne felejtsük el időben abbahagyni a kovászos ételek fogyasztását. A pontos időpontért kattintsunk ide.

Égessük el a még meglévő, el nem adott kovászosat. A pontos időpontért kattintsunk ide.

A délutáni Mincha imáknál szokás elmondani a Pészachi Áldozat bemutatására kötelező parancsolatot is.

Ezen az estén kell elmondani a Pészachi gyertyákra az áldásokat, melyek a következők:BA-RUCH A-TAH ADO-NAI E-LO-HE-NU ME-LECH HA-OLAM ASHER KID-E-SHA-NU BE-MITZ-VO-TAV VETZI-VA-NU LE-HAD-LIK NER SHEL YOM TOV.

azazÁldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megszenteltél bennünket törvényeiddel és megparancsoltad a Yom Tov gyertyák meggyújtását.BA-RUCH A-TAH ADO-NAI E-LO-HE-NU ME-LECH HA-OLAM SHE-HECHE-YA-NU VE-KI-YE-MA-NU VE-HIGI-A-NU LIZ-MAN HA-ZEH.

azazÁldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megteremtettél bennünket, tápláltál minket és megengedted, hogy megérjük ezt a napot.

A gyertyagyújtás időpontjai itt találhatók.

Ezen az estén van az első Széder, amiről összefoglalót itt olvashat róla az érdeklődő, bővebben pedig ezen a linken található információ. Az első Széder estét egyébként úgy is szokták emlegetni az Exodus alapján, mint az “Őrködés éjjelét” (Leil Shimurim).

2013. március 26. kedd (5773. Nisszán 15.)

A reggeli imádság keretében kivesznek két Tórát is a Tóraszekrényből, s felolvassák belőle az Exodus és a Számok egyes részeit, s a Haftorából is az ide vonatkozó részeket.

Elimádkozzuk az imát a harmatért és elhagyjuk az imát az esőért, s ezt egész Szukkotot követő napig megtesszük.

A rabbi megáldja a gyülekezetet majd egy ünnepi ebéd következik.

Ez az Omer számlálás kezdő napja, azaz Omer első napja. Az Omer időszaka 49 nap, az ötvenedik nap Shavuot, a Tóraadás ünnepe. Omer az az időszak amikor lelkünket “fejlesztjük” és saját “belső” Egyiptomunkból eljutunk a Sínai hegyig, s készek leszünk a Tóra bölcsességének befogadására.

Sötétedés után veszi kezdetét a második Széder este. Egy, még az ünnep előtt meggyújtott láng segítségével gyújtsunk gyertyát, s mondjuk el a következő két áldást:BA-RUCH A-TAH ADO-NAI E-LO-HE-NU ME-LECH HA-OLAM ASHER KID-E-SHA-NU BE-MITZ-VO-TAV VETZI-VA-NU LE-HAD-LIK NER SHEL YOM TOV.

azazÁldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megszenteltél bennünket törvényeiddel és megparancsoltad a gyertyák meggyújtását Yom Tov-kor.BA-RUCH A-TAH ADO-NAI E-LO-HE-NU ME-LECH HA-OLAM SHE-HECHE-YA-NU VE-KI-YE-MA-NU VE-HIGI-A-NU LIZ-MAN HA-ZEH.

azazÁldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megteremtettél bennünket, tápláltál minket és megengedted, hogy megérjük ezt a napot.

A gyertyagyújtás időpontjai itt találhatók.

A második Széder este szokásai ugyanazok, mint az elsőé, összefoglalót itt olvashat róla az érdeklődő, bővebben pedig ezen a linken tájékozódhat róla.

2013. március 27. szerda (5773. Nisszán 16.)

Ez Pészach második napja. A nap a zsinagógában indul a megfelelő imádságokkal az Istentisztelet keretein belül.

A rabbi megáldja a gyülekezetet, s az áldást egy ünnepi ebéd követi.

Sötétedés után számoljuk Omer második napját, majd végezzük el a Havdalah ceremóniát, de hagyjuk ki belőle a gyertyára és a fűszerekre mondott áldást. A gyertyagyújtás pontos időpontjáért kattintsunk ide.

Pészach közbenső napjait ünnepeljük ezután. Ezt a napot követően egészen az ünnep utolsó előtti napjáig dolgozhatunk (bár nem minden munkát végezhetünk el) és csak Pészachi kóser ételeket fogyaszthatunk. Az ünnep tiszteletére minden nap elfogyasztunk egy pohár bort.

2013. március 28. csütörtök (5773. Nisszán 17.)

Pészach harmadik napja, Chol Hamoed első napja. A kifejezés, Chol Hamoed, szó szerint azt jelenti, hogy hétköznap az ünnep alatt. Ezek azok a fél-ünnepi jellegű napok, amik Pészachkor és Szukotkor vannak az ünnep kezdete és vége között.

Ezeken a közbenső napokon sok közösségben nem viselnek tfilint az Istentiszteleteken.

Ez Omer harmadik napja.

2013. március 29. péntek (5773. Nisszán 18.)

Pészach negyedik, Chol Hamoed második, Omer negyedik napja.

Sok közösségben szokás, hogy a reggeli imádságokkor nem viselnek a férfiak Tfillint ilyenkor.

A munkát illetően a szokásos hétköznapi életet élhetjük némi korlátozással.

Este meggyújtjuk a Shabbati gyertyákat, időpontokért ide kell kattintani, a következő áldást kell elmondani rá:.
BA-RUCH A-TAH ADO-NAI E-LO-HE-NU ME-LECH HA-OLAM ASHER KID-E-SHA-NU BE-MITZ-VO-TAV VETZI-VA-NU LE-HAD-LIK NER SHEL SHABAT KODESH.

azazÁldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megszenteltél bennünket törvényeiddel és megparancsoltad a szombati gyertyák meggyújtását.2013. március 30. szombat (5773. Nisszán 19.)

Pészach ötödik, Chol Hamoed harmadik, Omer ötödik napja.

A reggeli Istentisztelet a rendes menetrend szerint zajlik.

Az Istentiszteletet ünnepi ebéd követi kidussal kiegészítve.

Sötétedést követően sort kerítünk a Havdala ceremóniára a lárgra elmondott imádsággal együtt. Az Amidaht követően Omer ötödik napját számoljuk.

2013. március 31. vasárnap (5773. Nisszán 20.)

Pészach hatodik, Chol Hamoed negyedik, Omer hatodik napja.

A reggeli imádság alatt továbbra sem viselnek a férfiak Tfillint, hisz még mindig tart Pészach. A Tórát is előveszik a Tóraszekrényből Istentisztelet alatt és olvasnak belőle.

Este pedig gyertyát kell gyújtani Pészach hetedik napjának tiszteletére a következő áldás kíséretében:BA-RUCH A-TAH ADO-NAI E-LO-HE-NU ME-LECH HA-OLAM ASHER KID-E-SHA-NU BE-MITZ-VO-TAV VETZI-VA-NU LE-HAD-LIK NER SHEL YOM TOV.

azazÁldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megszenteltél bennünket törvényeiddel és megparancsoltad a gyertyák meggyújtását Yom Tov-kor.

Ide kattintva megtalálhatjuk a pontos időpontot a gyertyagyújtáshoz.

Az esti Istentisztelet során az Amidaht követően Omer hatodik napját számoljuk. Ezt egy ünnepi vacsora követi kiddussal együtt.

Sok közösségben szokás ilyenkor fennmaradni egész éjjel és a Tórát tanulmányozni, ezzel is tisztelegve a Vörös Tenger kettényitásának csodája előtt. Ugyanis Isten Pészach hetedik napján választotta szét a tengert, amikor őseink kivonultak Egyiptomból.

2013. április 1. hétfő (5773. Nisszán 21.)

Pészach hetedik, Omer hetedik napja.

Ezt a napot Shevi’i Shel-nek is nevezik. Ennek a napnak az estéjén nyílt szét a Vörös tenger a zsidók előtt és csaptak össze a hullámok az egyiptomi üldözők feje felett.

A reggeli imádságot követően a rabbi megáldja a gyülekezetet, majd egy ünnepi ebédre kerül sor.

Este gyertyát gyújtunk Pészach nyolcadik napjának és Shabbat tiszteletére egy már meglévő láng segítségével, s a következő áldást mondjuk:BA-RUCH A-TAH ADO-NAI E-LO-HE-NU ME-LECH HA-OLAM ASHER KID-E-SHA-NU BE-MITZ-VO-TAV VETZI-VA-NU LE-HAD-LIK NER SHEL YOM TOV.

azazÁldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megszenteltél bennünket törvényeiddel és megparancsoltad a Yom Tovi gyertyák meggyújtását.

Ide kattintva megtalálhatjuk a pontos időpontot a gyertyagyújtáshoz.

Este ünnepi vacsorát eszünk, amit Kiddush előz meg.

2013. április 2. kedd (5773. Nisszán 22.)

Pészach utolsó, Omer nyolcadik napja. Más néven Acharon Shel Pészach.

A reggeli Tóraolvasást követően Mázkir-ra kerül sor. Ez az az ima, amit elhunyt szüleink lelkéért szokás mondani bizonyos ünnepekkor, s ilyenkor azok nem tartózkodhatnak a teremben, akiknek mind a két szülője él.

A rabbi ezt követően megáldja a gyülekezetet, s az áldást ünnepi ebéd követi.

Ezen az utolsó napon igyekszünk elérni a szabadság legmagasabb fokát, s a végső megváltásra fókuszálunk. Pészachot egy hatalmas ünnepi vacsorával zárjuk, amit a “Messiás Lakomájának” is hívunk. Ez a vacsora napnyugta előtt kezdődik, sötétedés után végződik és megünnepeljük a messiás majdani biztos eljövetelét. A vacsora alatt pedig megiszunk négy pohár bort és természetesen maceszt is eszünk.

A vacsorát követően pedig sort kerítünk a Havdalára, csak kihagyjuk belőle a fűszerekre és a gyertyára mondandó áldást.

Az esti Amidah után Omer nyolcadik napját számoljuk.

A sötétedés beállta a hivatalos vége Pészach ünnepének. Pontos időpontért kattintsunk ide.
Eztán pedig visszavásárolhatunk mindent, ami kovászos.

2013. április 3. szerda (5773. Nisszán 23.)

Ez a nap követi Pészachot. Ezt a napot Isru Chag-nak hívjuk. Ezen a napon tilos böjtölni.

Purim 2013

Idén Purimot 2013. február 23-24-én ünnepeljük.

Purim története

Purimi szokások

Megila Olvasás

Jelmez ötletek

Eszter böjtje

Tu B'Shevat

Legnagyobb bánatomra Hanuka véget ért, és annyira akartam, hogy velem maradjon az érzése, hogy egy ideig nem is nyúltam hozzá a blogomhoz, hogy más ünnepekről írjak. De sajnos most már tudomásul kell vennem, hogy Hanuka elmúlt, meg a Tevet 10-i böjt is, és most szombaton már Tu B'Shevat lesz. Íme egy ötlet az asztal közepére dísznek: