Mózes

Ha már úgyis Omer-számlálás kellős közepén vagyunk, s szépen igyekszünk belső Egyiptomunkból eljutni a Sinai hegyig, akkor essen szó Mózesről is. Nélküle nem tudtunk volna kivonulni Egyiptomból, így tehát bőven megérdemli, hogy életének története említésre kerüljön.

Maimonides nemes egyszerűséggel a “legtökéletesebb emberi lény”-nek nevezi. A Talmud bölcsei szerint az Isteni Jelenlét szólt ajkáról. A Tóra pedig azt mondja, hogy aki kivezette Izrael gyermekeit Egyiptomból és aki megkapta Istentől a Tórát, az a világ legszerényebb embere volt.

Mózes Egyiptomban született, a teremtéstől számított 2368. évben (i.e. 1393.), Ádár hónap 7-én. Olyan korban, amikor az Izraeliták rabszolgái voltak az egyiptomiaknak és sok kemény rendelet irányult ellenük. Jocheved és Amram harmadik gyermekeként látta meg a napvilágot. Bátyja, Áron, 3 évvel volt idősebb nála, nővére, Miriam pedig 6-tal. Három hónapos korában egy kosárba rejtették és a kosarat a Nílusra engedték, hogy túlélje a fáraónak azt a rendeletét, miszerint minden zsidó újszülött kisfiút vízbe kell fojtani. A vízből a fáraó lánya, Batyah halászta ki, s a palotában nevelte fel.

Mózes 20 éves korában elhagyta Egyiptomot, miután megölte azt az egyiptomit, aki épp halálra korbácsolt egy zsidót, s Midian-ba ment. Ott összeházasodott Jethro lányával, Zipporah-val. Ebből a házasságból született két gyermeke, Gershom és Eliezer.

80 éves korában épp az apósa bárányait terelgette, amikor Isten megmutatta magát neki égő csipkebokor formájában a Horeb (Sínai) hegyen, és megparancsolta neki, hogy szabadítsa fel Izrael gyermekeit. Mózes ki is vezette az Izraelieket Egyiptomból, miközben számos csodát tett. (A tíz csapás, a Vörös tenger megnyitása, sziklából vizet fakasztott, a mannát elérhetővé tette stb. stb.) Aztán átvette a Tórát Istentől és megtanította az embereknek. Megépítette e Mishkan-t (Istentiszteletre alkalmas hely) a sivatagban és 40 éven át vezette népét a pusztában. Azt viszont nem engedte meg neki Isten, hogy bevezesse őket a Szentföldre.

Mózes a 120-ik születésnapján hunyt el a Nebo hegyen, amiről már látni lehetett az ígéret földjét, ahová annyira kívánkozott.