Gyertyagyújtási rend Shemini Atzeret / Szimhat Tóra 2011 (5772)

Az ünnepek lényege ebben a bejegyzésben olvasható. Idén Shemini Atzeret október 20-ra, Szimhat Tóra pedig október 21-re esik.

Október 20-án sötétedés után a háztartás nő tagjai, vagy ha nincs nő a háztartásban, akkor a családfő gyertyát gyújt egy, még az ünnep előtt meggyújtott lángról.

A következő áldásokat kell elmondani:


1) Ba-ruch A-tah Ado-nai E-lo-hei-nu me-lech ha-olam asher ki-deshanu be-mitzvo-tav ve-tzvi-vanu le-hadlik ner shel Yom Tov.

Áldott légy Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki megszenteltél bennünket törvényeiddel és megparancsoltad a Yom Tov-i gyertyák meggyújtását.


2) Ba-ruch A-tah Ado-nai E-lo-hei-nu me-lech ha-olam she-heche-ya-nu ve-ki-yi-ma-nu ve-higi-a-nu liz-man ha-zeh

Áldott légy Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki életet adtál nekünk, tápláltál és lehetővé tetted, hogy megérjük ezt a napot.

A pontos időpontok itt találhatók.

Szimhat Tóra, 2011. október 21.

Gyújtsunk 18 perccel sötétedés előtt egy már előzőleg égő láng segítségével gyertyát és mondjuk el a következő áldást a Shabbato gyertyára

Ba-ruch A-tah Ado-nai E-lo-hei-nu me-lech ha-olam asher ki-deshanu be-mitzvo-tav ve-tzvi-vanu le-hadlik ner shel Shabbat kodesh.

Áldott légy Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki megszenteltél bennünket törvényeiddel és megparancsoltad a Shabbat-i gyertyák meggyújtását.

A pontos időpontot itt találhatjuk.

Szukkot 2011 (5772)

Nézzük az idei Szukkoti naptárat. Ebben az évben október 12-19-ig tart a fesztivál. Ez azt jelenti, hogy október 12-e az a nap, amikor be kell fejezni a sátor építését.

Ezen az estén, még a fesztivál beköszönte előtt, kell a négy termést is összeállítani, azaz a három mirtuszágat és a két fűzfaágat hozzákötözni a pálmalevélhez a sátorban

Október 9-12

Amint Yom Kuppur véget ér, teljes gőzzel készülni kezdünk Szukkot ünnepére. Ezen 4 nap alatt vesszük meg a négy terményt, állítjuk fel a szukát, hívjuk meg a vendégeket, vásárolunk és főzünk az ünnepre és veszünk új ruhákat Szukot tiszteletére.

Október 12.

Ekkor állítjuk össze a szukában a 4 terményt. Ezen a napon szokás többet adakozni a szokásosnál.

Mivel szerda este kezdődik a fesztivál, ezért eruv tavshilint készítünk.

A lányok és asszonyok gyertyát gyújtanak, lehetőleg a szukában, a következő áldás kíséretében:


Ba-ruch A-tah Ado-nai E-lo-hei-nu me-lech ha-olam asher ki-deshanu be-mitzvo-tav ve-tzvi-vanu le-hadlik ner shel Yom Tov.

Áldott légy Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki megszenteltél bennünket törvényeiddel és megparancsoltad a Yom Tov-i gyertyák meggyújtását.

A gyertyagyújtás időpontja ezen a linken található.

Az esti Istentiszteletet követően ünnepi vacsorát eszünk. Időjárástól függetlenül a kiddust a szukában kell tartani, és legalább egy falat mézbe mártott barcheszt itt kell megennünk.

Október 13.

Megrázzuk a lülefet (4 termény).

Istentisztelet után a szukában ünnepi ebédet eszünk, mézbe mártott barchesszel.

Sötétedés után a lányok és asszonyok gyertyát gyújtanak, lehetőleg a szukában, egy, még az ünnep előtt meggyújtott lángról, a következő áldás kíséretében:


Ba-ruch A-tah Ado-nai E-lo-hei-nu me-lech ha-olam asher ki-deshanu be-mitzvo-tav ve-tzvi-vanu le-hadlik ner shel Yom Tov.

Áldott légy Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki megszenteltél bennünket törvényeiddel és megparancsoltad a Yom Tov-i gyertyák meggyújtását.

A gyertyagyújtás időpontja ezen a linken található.

Az esti Istentiszteletet követően elfogyasztunk a szukában egy ünnepi vacsorát, mézbe mártott barchesszel együtt.

Október 14.

Megrázzuk a lülefet (4 termény).

Istentisztelet után a szukában ünnepi ebédet eszünk, mézbe mártott barchesszel.

Ebéd után főzünk Shabbatra.

Sötétedés előtt 18 perccel a lányok és asszonyok meggyújták a szombati gyertyákat, lehetőleg a szukában, egy, még az ünnep előtt meggyújtott lángról, a következő áldás kíséretében:


Ba-ruch A-tah Ado-nai E-lo-hei-nu me-lech ha-olam asher ki-deshanu be-mitzvo-tav ve-tzvi-vanu le-hadlik ner shel Shabbat kodesh.

Áldott légy Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki megszenteltél bennünket törvényeiddel és megparancsoltad a Shabbat-i gyertyák meggyújtását..

A gyertyagyújtás időpontja ezen a linken található.

Az esti Istentiszteletet követően a shabbati vacsorát a szukában esszük meg.

Október 15.

Ma nem rázzuk meg a lülefet (4 terményt). A reggeli Istentiszteletet ünnepi ebéd követi a szukában.

Sötétedés után kikísérjük a szombatot a Havdala ceremóniával.

Szukkot többi napja félünnep, egészen Shemini Atzeretig (idén október 19.) tartanak ezek a napok. A legtöbb mindennapi tevékenységünket újra végezhetjük, persze nem az összeset. Továbbra is a szukában étkezünk és szokás az ünnep tiszteletére minden nap meginni egy pohár bort.

A férfi, aki cigarettát koldult

Történet Yanki Tauber tollából

Mindenki ismerte Jeruzsálemben az öreg Berl Zlodowitzot. Szegény öreg Berl, egy magányos lélek, aki egy idősek otthonában élte napjait az egyik városfalon túli kerületben. A pletykák szerint még a forradalom előtti Oroszországban Berl nagyon gazdag volt, sok ruhagyárral rendelkezett Minszkben és sok segélyszervezetet is működtetett. Állítólag azt az idősek otthonát is ő hozta létre, amelynek lakója volt.

Ha ezek a pletyák mind igazak, akkor nem sok maradt Berl régi dicsőségéből, aki önmaga árnyékává vált, barátai elhagyták, nincstelen lett, s mindezek tetejébe különc viselkedése már az orvosi értelemben vett elmebeteg kategóriáját súrolta.

Itt volt például az a szokása, hogy egyfolytában cigarettát koldult. Mindenkitől kért egy szál cigarettát, aki csak elment mellette az utcán. Soha nem látta senki, hogy elszívta volna ezeket a cigarettákat, de lehetetlen is lett volna elszívnia mindet, tekintve, hogy naponta legalább 100 szál cigarettát koldult össze.

Egy nap azonban Berl megváltozott. Szemei ragyogni kezdtek, könnyeddé vált a járása, még görnyedt háta is némiképp egyenesebbnek tűnt. Beszélgetni kezdett az emberekkel, s nem koldult többet cigarettát. Hirtelen egy életvidám öregember lett belőle, világos gondolatokkal és egészséges életkedvvel.

Egyedül Rabbi Yechiel Michel Tikochinsky tudta Berl metamorfózisának titkát. Ez a rabbi vezette az Etz Chaim intézetet, ahol Berl is lakott, s csak jópár évvel azután tárta fel Berl titkát, hogy az örök nyugalomra szenderült.

Rabbi Yechiel és Berl Zlodowitz még Minszkben találkoztak, amikor a rabbi támogatókat keresett egy idősek otthonának / hajléktalanszállónak a megépítéséhez. Berl saját fényűző irodájában fogadta a rabbit, és bele is egyezett, hogy támogassa az intézet megépítését és fenntartását. Egészen 1914-ig támogatta az intézetet, amikoris a Világháború kitörése miatt megszakadt a kapcsolata rabbi Yechiellel. Mikor legközelebb találkoztak, akkor Berl már földönfutó menekültként kopogtatott a rabbi ajtaján Jeruzsálemben. Természetesen kapott egy szobát az intézetben, amelynek oly sok évig volt patrónusa, és igyekeztek minden igényét kielégíteni, amennyire csak lehetett a szűkös forrásokból. Rabbi Yechiel pedig minden nap meglátogatta pár percre Berlt, s a szíve is összeszorult azt látván, hogy mi lett barátjából, akit összeroppant gondjai súlya alatt.

Egyik reggel, amikor a rabbi bekopogott Berlhez, akkor Berl széles mosollyal arcán fogadta őt. Ilyen széles mosolyt 20 éve nem látott a rabbi barátja arcán. Berl pedig elmondta neki történetét.

“Reb Yechiel, ma újjászülettem. Ez életem legboldogabb napja. Te tudod, hogy mi voltam egykor és mi vagyok ma, de azt nem tudod, hogy mi is történt. Én tudom, és csak magamat hibáztathatom. Isten nagy vagyonnal és jó szerencsével áldott meg, s én rosszul éltem a lehetőséggel. Bár nagyvonalúan jótékonykodtam, gyáraim pedig zsidó családok százainak megélhetését biztosították, mégis vak voltam, nem láttam az igazi jelentőségét vagyonomnak, s nem voltam tudatában felelősségemnek Isten és ember felé. Azt hittem, hogy a vagyonom az enyém, hisz megdolgoztam érte. Úgy gondoltam, hogy beosztottjaim nekem köszönhetik az életüket, hiszen az általam biztosított fizetésből tudták eltartani magukat és családjaikat. Igazi türannoszként viselkedtem, aki arra használta befolyását, hogy elnyomja azokat, akik nem tettek kedvére. Ha egy munkás elkésett, vagy hanyagabbul végezte a munkáját, mint elvártam tőle, akkor azt keményen levontam a fizetéséből és kirúgással fenyegettem. Ezt a fenyegetést gyakran be is váltottam, mert nem volt hiány erős, dolgozni akaró emberekből, akik könyörögtek, hogy munkát adjak nekik. Ma már a gondolatára is összerázkódom, hogy szívtelenségemmel hány ember életét tettem elviselhetetlenné. Majdnem minden orosz gyár így működött akkoriban, de ez nem menti az én viselkedésemet.

Egy incidens sokáig kísértett engem. Egy munkás 10 percet késett. Az irodámba hívattam. Amikor mormogott valamit a beteg feleségéről, én hidegen csak annyit közöltem vele, hogy nem az én problémám az, hogy a felesége beteg. Levontam egy félnapi bérét a fizetéséből és visszaküldtem dolgozni.

Ez az eset lett életem fordulópontja. Nemsokkal ezután a bolsevikok mindenemtől megfosztottak. Valahogy sikerült elkerülnöm a letartóztatást, amikor az iparosokat összeszedték Minszkben. Átszöktem a szomszédos Lengyelországba és eljöttem Jeruzsálemig. Itt találtam szállást és embereket, akik gondoskodnak rólam, de megnyugvást nem leltem. Nem az elveszett gazdagságom emlékei kísértettek, hanem az a személyiség, amilyenné tett engem ez a gazdagság. Egyfolytában csak arra a szerencsétlen férfire tudtam gondolni, aki végigvirrasztotta az éjszakát a felesége betegágya mellett, aki aztán másnap az irodámban könyörgött nekem, hogy megtarthassa az állását. Tudnom kellett, hogy milyen érzés az, amikor egy másik ember kegyeitől függ a sorsunk, milyen az, amikor el kell viselnünk mindenféle megaláztatást egy olyan embertől, akit hidegen hagy, mi történik velünk. Úgy éreztem, hogy amíg nem élem ezt át, addig nem találhat megnyugvást a lelkem.

Úgy döntöttem hát, hogy koldus leszek. Pénzt nem akartam kérni, azt meggyűlöltem. Az idősotthon pedig amúgyis tisztességesen ellátott. Ezért hát cigarettát kezdtem koldulni. Minden nap órákon át álltam az utcán és kértem az arrajárókat, hogy adjanak nekem cigarettát, de mindenki kedvesen bánt velem. Talán azért mert hallottak már rólam, vagy egyszerűen csak megsajánltak egy bolondos öregembert.

Ma reggel azonban egy jólöltözött úriembertől kértem egy szál cigarettát. Ő pedig kimérten közölte velem, hogy nem az ő problémája az, hogy én cigarettát akarok, s továbbment. Soha nem aláztak még meg ennyire. Egy pillanatra úgy éreztem, nem érek semmit, fölösleges is élnem. Aztán belémhasított, hogy 20 évvel ezelőtt én is pont ugyanezeket a szavakat használtam ugyanilyen hangsúllyal, amikor a feleségét gondozó munkás az irodámban könyörgött, hogy megtarthassa az állását. Hirtelen boldogság öntött el. A kör bezárult. Most már nyugodtan halhatok meg, abban a biztos tudatban, hogy Isten elfogadta bűnbánatomat.”

Idén, 2011-ben október 7-én este kezdődik Yom Kippur és 8-án este fejeződik be.

A lányok és asszonyok 18 perccel napnyugta előtt gyertyát gyújtanak. Ha nincs nő a házban, akkor a családfő. Pontos időpontért katt ide.

A következő áldásokat kell elmondani a gyertyára:Ba-ruch a-tah ado-nai e-lo-hei-nu me-lech ha-olam asher ki-deshanu be-mitzvo-tav ve-tzvi-vanu le-hadlik ner shel Yom HaKipurim.

Áldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megszenteltél bennünket törvényeiddel és megparancsoltad a Yom Kippuri gyertyák meggyújtását.

Ba-ruch a-tah ado-nai e-lo-hei-nu me-lech ha-olam she-heche-ya-nu ve-ki-yi-ma-nu ve-higi-a-nu liz-man ha-zeh.

Áldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki életet adtál nekünk, tápláltál minket és lehetővé tetted, hogy megérjük ezt az eseményt.