József, mint Egyiptom kormányzója


Két évvel azt követően, hogy József megfejtette a pohárnok és a pék álmának jelentését, a fáraó látott egy különös álmot. 7 gyönyörű, kövér tehén emelkedett ki a Nílusból, hogy aztán legeljenek a dús legelőn. Őket azonban hét ronda, sovány tehén követte, amik elnyelték a kövéreket. A fáraó felriadt, de hamar sikerült ismét álomba merülnie. Ekkor 7 szép szál kukoricát látott nőni egy száron, majd 7 elszáradt kukoricát látott kinőni a földből, amik elnyelték a szép kukoricákat.

Fáraó aggódni kezdett furcsa álmai miatt. Összehívta országának összes varázslóját, asztrológusát és bölcsét, hogy fejtsék meg álmát. De akárhogyan próbálták, nem sikerült nekik. Ha lehet, még aggódóbbá tették a fáraót egymásnak ellentmondó, túlfantáziált megfejtéseikkel.

Végül a főpohárnok visszaemlékezett arra, hogy József a börtönben már bizonyította, hogy helyesen tud álmokat fejteni. Elmondta hát a fáraónak, hogy egy héber rabszolga sikeresen fejtette meg az ő és a pék álmát a börtönben. A fáraó azonnal Józsefért küldetett.

Ekkor József 30 éves volt. A fáraó elmondta neki, hogy csupa jót hallott róla, hogy milyen tehetségesen tud álmokat fejteni. József szerényen csak annyit mondott, hogy ez nem az ő érdeme, Isten mondja meg neki, hogy mit is jelent egy-egy álom. Ekkor fáraó elmondta neki a saját álmait, és József azonnal tudta, hogy Isten ezeknek az álmoknak a jelentését is felfedte előtte.

Elmondta fáraónak, hogy mind a két álom ugyanazt jelenti, és hogy Isten el akarta mondani fáraónak, hogy mit akar cselekedni. Hét bő esztendőt hét szűk esztendő fog követni. Éhség fogja uralni a második 7 évet, ami elnyeli majd az első hetet. Olyan nagy lesz a szűkölködés, hogy mindenki el fogja felejteni az előző hét év bőségét. Az pedig, hogy kétszer is ugyanazt az álmot látta, azt jelenti, hogy Isten nagyon hamarosan megvalósítja majd ezt a tervét. S fáraóra hárul az a feladat, hogy kijelöljön egy bölcs és megbízható embert, aki a hét bő esztendő alatt ügyesen tudja vezetni a gazdaságot, és fel tud halmozni elegendő élelmiszertartalékot a hét szűk esztendőre.

Ez a magyarázat lenyűgözte a fáraót és tanácsadóit. Úgy döntött hát a fáraó, hogy Józsefnél jobb, bölcsebb embert nem is találhatna a pozícióra, és kinevezte őt kormányzóvá, azaz az ország második emberévé a fáraó után. Királyi ruhákba öltöztette őt és hivatalának jelképééül adott neki egy beiktatási gyűrűt és egy aranyláncot is. Kapott egy egyiptomi nevet is a pozíciójához, Tzophenath Paneach lett az új neve. A királyi szekéren körbevitték az országon, s az emberek sorra mutatták ki hódolatukat iránta. József nagyon hamar nagyon népszerűvé vált az egyiptomiak között.

Saját tanácsára hallgatva József szigorúan kontrollálta Egyiptom teljes élelmiszertermelését. A hét bő esztendő azonnal megkezdődött és József hatalmas raktárakat építtetett országszerte. A hatalmas élelmiszertöbbletet ezekben a raktárakban halmozta fel. Az emberek pedig követték a példáját és maguk is elkezdtek élelmiszert raktározni saját maguknak, mert hittek abban, hogy József igazat mondott, amikor megfejtette a fáraó álmát.

Sajnos azonban az emberek nem tettek meg minden szükséges óvintézkedést, és készleteik igencsak megcsappantak, mire beköszöntött a hét szűk esztendő. Az emberek csak azokra a készletekre számíthattak, amiket Józsefnek sikerült felhalmoznia bölcs kormányzása idején. Az ételért cserébe az emberek eladták jószágaikat és földjüket. Az éhínség végén a fáraó 100%-ban kontrollálta az országot, s minden ember tőle fügött legalapvetőbb szükségleteik kielégítésében is.

Nincsenek megjegyzések: