József Egyiptomban


Az ismaelita kereskedők Józsefet egy midiánita karavánnak adták el, akik Egyiptomba vitték, és ott Potifár lett a gazdája. Potifár a fáraó testőrségének a fővezére volt.

József különleges szépsége, bölcsessége és jó modora révén magára vonta Potifár figyelmét. Tudta gazdája, hogy nem átalagos ember az új rabszolgája. Kiemelte hát a többiek közül, és hamarosan a teljes háztartást ő felügyelte. Potifár háza virágzott József vezetése alatt, mert Isten vele volt, és sikerrel áldotta meg fáradozásait.

Mivel igen magas pozícióban volt József a házban, nem kerülhette el a találkozást a ház asszonyával és annak barátnőivel. Mindannyiukat vonzotta józsef különleges szépsége és sármja.

Az Emelkedő Nílus Ünnepén József egyedül maradt a házban, amíg a teljes háznép elment az egyiptomi templomokba ünnepelni. Azonban Potifár felesége, Zelicha is otthon marad, mert tudta, hogy József egyedül lesz, hisz sosem ment imádkozni az egyiptomiakkal. Azt remélte, hogy a teljes napot József karjaiban töltheti majd, de nem ismerte Józsefet. Semmivel nem tuta rávenni, hogy vele legyen. József előtt Jákob arca lebegett, és nem akarta eljátszani a belé vetett bizalmát. Elmenekült hát a házból, de sietségében ott felejtette a köpenyét.

Potifár felesége gonosz nő volt. Amikor Potifár hazaért a templomból, akkor József köpenyét kezében tartva közölte, hogy József, a kedvenc rabszolgája, meg akarta erőszakolni őt. Bár Potifár tudta, hogy József nem tenne ilyet, és minden gyanú felett áll, meg kellett védenie felesége becsületét. Ezért megkínoztatta és börtönbe záratta Józsefet. De Isten még itt sem hagyta őt magára, s nem sok idő kellett hozzá, hogy ő legyen a börtönőr kedvence, és felügyelje a többi rabot.

Nemsokkal ez után a fáraó börtönbe záratta a főpohárnokát és a fő pékjét, mert hanyagul végezték a munkájukat. Ugyanoda kerültek, ahol József raboskodott. Össze is barátkozott velük, és sokat beszélgettek.

Egy reggelen arra lépett be kettejük cellájába, hogy nagyon búskomorak. Kérdésére, hogy mi történt, elmondták, hogy álmot láttak mind a ketten, de nincs senki, aki meg tudná fejteni jelentésüket. József azt mondta, hogy az álmok jelentését egyedül Isten tudja, s ha elmondják neki, hogy mit álmodtak, akkor Isten segítségével lehet, hogy képes lesz megfejteni.

A pohárnok azt álmodta, hogy egy szőlővessző volt előtte, melynek volt 3 ága. A három ágából érett szőlők nőttek. Kezében volt a fáraó kupája. Ő leszüretelte a szőlőt, levét belefacsara a kupába, és átnyújtotta azt a fáraónak.

József szerint a három ág 3 napot jelentett. Tehát 3 napon belül a fáraó át fogja nézni az ő ügyét, s vissza fogja őt helyezni előző pozíciójába, ahol régi szokás szerint hordoznia kell majd fáraó kupáját.

József megkérte őt, hogy amikor már a palotában lesz, kérje meg a fáraót, hogy engedje el őt is, hisz igazságtalanul lett bebörtönözve.

A fő pék is elmondta Józsefnek az álmát. Neki 3 kosár volt a fején álmában, kettő tele volt kenyérrel, a legfelső pedig mindenféle péksüteménnyel a fáraó számára. Viszont nem a fáraó ette meg a finomságokat, hanem madarak.

József ezt úgy értelmezte, hogy 3 nap múlva fáraó fel fogja akasztatni a péket, és madarak fogják tépkedni a húsát.

József értelmezései valósnak bizonyultak. 3 nappal később volt fáraó születésnapja, ahol átnézte a pohárnok és a pék ügyét. Az előbbit visszahelyezte régi pozíciójába, az utóbbit pedig felakasztatta.

A pohárnok nagyon boldog volt, de hálátlan, és nem említette meg József ügyét a fáraónak.

2 megjegyzés:

Hold-AnyuCica/WS írta...

Tetszik a blogod :)

Eszti írta...

Köszönöm :)