A 2009-es Pészach-i naptár

Ebben a bejegyzésben azt írom le, hogy idén mely napokra esik Pészach és mikor milyen “kötelezettségeknek” kell eleget tenni Pészach kapcsán.

2009. április 7. kedd (5769. Nisszán 13.)

Ez az első Széder estét megelőző nap. Győződjünk meg arról, hogy eladtuk az összes kovászos ételünket és italunkat.

Ne felejtsünk el homecolni. Akkor kell elkezdeni, amikor feljött az első csillag.

2009. április 8. szerda (5769. Nisszán 14.)

Ez a Pészachot megelőző nap, s az első Széder este napja.

Ekkor van az elsőszülöttek böjtje. Ahhoz, hogy egy elsőszülöttnek ne kelljen böjtölnie, részt kell vennie egy olyan étkezésen, ami egy parancsolat teljesítéséhez kapcsolódik, mint amilyen mondjuk a reggeli imádságot követő étkezés ezen a napon a zsinagógában.

Idén azért is különleges ez a nap, mert ekkor kerül sor egy olyan parancsolat teljesítésére, ami 28 évente egyszer teljesítendő. Ez a parancsolat egy rikta áldás, az ún. Birkat Hachamah elmondása. Ez az áldás áldás a fényre. Azért 28 évente kell csak elmondani, mert minden 28 évben ugyanazon nap reggelén kerül a nap ugyanabba a pozícióba, amiben akkor volt, amikor Isten megteremtette a napot és a holdat. Ez az áldás a következő:


Áldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megismétled a Teremtést újra meg újra.


Ezen a reggelen van az utolsó lehetőség eladni és megsemmisíteni a tulajdonunkban lévő kovászos ételeket/italokat. S ne felejtsük el időben abbahagyni a kovászos ételek fogyasztását. A pontos időpontért kattintsunk ide.

Égessük el a még meglévő, el nem adott kovászosat. A pontos időpontért kattintsunk ide.

Mivel Shabbat közvetlen Pészach beköszönte után kezdődik, ezért még a mai napon el kell készíteni az ún. eruv tavshilin-t, hogy az ünnep alatt is főzhessünk Shabbatra. Ugyanis általában ünnep alatt tilos főzni, mert az munkának minősül. Az eruv tavshilin ebben az esetben két maceszből és egy főtt ételből áll, amit gondosan be kell csomagolni, elmondani a megfelelő áldásokat és félretenni, hogy pénteken, még a szombat beköszönte előtt el lehessen készíteni. Főzni mindazonáltal csak olyan tűzön szabad, ami még az ünnep előtt lett meggyújtva.

Ezen az estén kell elmondani a Pészachi gyertyákra az áldásokat, melyek a következők:


BA-RUCH A-TAH ADO-NAI E-LO-HE-NU ME-LECH HA-OLAM ASHER KID-E-SHA-NU BE-MITZ-VO-TAV VETZI-VA-NU LE-HAD-LIK NER SHEL YOM TOV.


azaz


Áldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megszenteltél bennünket törvényeiddel és megparancsoltad a gyertyák meggyújtását Yom Tov-kor.BA-RUCH A-TAH ADO-NAI E-LO-HE-NU ME-LECH HA-OLAM SHE-HECHE-YA-NU VE-KI-YE-MA-NU VE-HIGI-A-NU LIZ-MAN HA-ZEH.


azaz


Áldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megteremtettél bennünket, tápláltál minket és megengedted, hogy megérjük ezt a napot.


A gyertyagyújtás időpontjai itt találhatók.

Ezen az estén van az első Széder, amin annyi Bibliai parancsolatot kell teljesíteni, s annyi különféle szokást kell betartani, hogy legalább két külön bejegyzést tervezek róla, de lehet, hogy több is lesz belőle. Az első Széder estét egyébként úgy is szokták emlegetni az Exodus alapján, mint az “Őrködés éjjelét” (Leil Shimurim).

2009. április 9. csütörtök (5769. Nisszán 15.)

A reggeli imádság keretében kivesznek két Tórát is a Tóraszekrényből, s felolvassák belőle az Exodus és a Számok egyes részeit, s a Haftorából is az ide vonatkozó részeket.

Elimádkozzuk az imát a harmatért és esőért, s ezt egész Szukkotot követő napig megtesszük.

A rabbi megáldja a gyülekezetet majd egy ünnepi ebéd következik.

Ez az Omer számlálás kezdő napja, azaz Omer első napja. Az Omer időszaka 49 nap, az ötvenedik nap Shavuot, a Tóraadás ünnepe. Omer az az időszak amikor lelkünket “fejlesztjük” és saját “belső” Egyiptomunkból eljutunk a Sínai hegyig, s készek leszünk a Tóra bölcsességének befogadására.

Sötétedés után veszi kezdetét a második Széder este. Egy, még az ünnep előtt meggyújtott láng segítségével gyújtsunk gyertyát, s mondjuk el a következő két áldást:


BA-RUCH A-TAH ADO-NAI E-LO-HE-NU ME-LECH HA-OLAM ASHER KID-E-SHA-NU BE-MITZ-VO-TAV VETZI-VA-NU LE-HAD-LIK NER SHEL YOM TOV.


azaz


Áldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megszenteltél bennünket törvényeiddel és megparancsoltad a gyertyák meggyújtását Yom Tov-kor.BA-RUCH A-TAH ADO-NAI E-LO-HE-NU ME-LECH HA-OLAM SHE-HECHE-YA-NU VE-KI-YE-MA-NU VE-HIGI-A-NU LIZ-MAN HA-ZEH.


azaz


Áldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megteremtettél bennünket, tápláltál minket és megengedted, hogy megérjük ezt a napot.


A gyertyagyújtás időpontjai itt találhatók.

A második Széder este szokásai ugyanazok, mint az elsőé, külön bejegyzésekben fogom részletezni a teendőket.

2009. április 10. péntek (5769. Nisszán 16.)

Ez Pészach második napja. A nap a zsinagógában indul a megfelelő imádságokkal az Istentisztelet keretein belül.

A rabbi megáldja a gyülekezetet, s az áldást egy ünnepi ebéd követi.

Sötétedés előtt meg kell gyújtani a Szombati gyertyákat egy olyan láng segítségével, ami már az ünnep kezdete előtt is égett. A gyertyagyújtás pontos időpontjáért kattintsunk ide.

Az elmondandó áldás a következő:


BA-RUCH A-TAH ADO-NAI E-LO-HE-NU ME-LECH HA-OLAM ASHER KID-E-SHA-NU BE-MITZ-VO-TAV VETZI-VA-NU LE-HAD-LIK NER SHEL SHA-BBAT KO-DESH.


azaz


Áldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megteremtettél bennünket, tápláltál minket és megparancsoltad a szombati gyertyák meggyújtását.


A péntek esti Istentisztelet nem a szokásos imával kezdődik, hanem a Mizmor leDavid-del. Az Amidah után pedig kijelentjük, hogy ez Omer második napja.

A péntek esti vacsorán természetesen barchesz helyett két maceszre mondunk áldást.

2009. április 11. szombat (5769. Nisszán 17.)

Pészach harmadik napja, Chol Hamoed első napja. A kifejezés, Chol Hamoed, szó szerint azt jelenti, hogy hétköznap az ünnep alatt. Ezek azok a fél-ünnepi jellegű napok, amik Pészachkor és Szukkotkor vannak az ünnep kezdete és vége között.

A szombat reggeli Istentisztelet a megszokott módon zajlik, Tóra és Haftóra olvasással, csak két extra imádságot toldunk bele.

Délben ünnepi ebéden veszünk részt.

Ez Omer harmadik napja.

Sötétedés után a Havdala ceremónia következik, mint rendesen minden szombaton.

Innentől kezdve Pészach utolsó két napjáig csak ilyen “közbenső” napok vannak, majdnem mindent lehet úgy csinálni, mint szoktunk. Persze csak Pészachi kóser ételeket fogyaszthatunk továbbra is. Szokás ezeken a napokon meginni egy-egy pohár bort vagy szőlőlét az ünnep tiszteletére.

2009. április 12. vasárnap (5769. Nisszán 18.)

Pészach negyedik, Chol Hamoed második, Omer negyedik napja.

Sok közösségben szokás, hogy a reggeli imádságokkor nem viselnek a férfiak Tfillint ilyenkor.

2009. április 13. hétfő (5769. Nisszán 19.)

Pészach ötödik, Chol Hamoed harmadik, Omer ötödik napja.

Egyebekben megegyezik az előző nappal.

2009. április 14. kedd (5769. Nisszán 20.)

Pészach hatodik, Chol Hamoed negyedik, Omer hatodik napja.

A reggeli imádság alatt továbbra sem viselnek a férfiak Tfillint, hisz még mindig tart Pészach. A Tórát is előveszik a Tóraszekrényből Istentisztelet alatt és olvasnak belőle.

Este pedig gyertyát kell gyújtani Pészach hetedik napjának tiszteletére a következő áldás kíséretében:


BA-RUCH A-TAH ADO-NAI E-LO-HE-NU ME-LECH HA-OLAM ASHER KID-E-SHA-NU BE-MITZ-VO-TAV VETZI-VA-NU LE-HAD-LIK NER SHEL YOM TOV.


azaz


Áldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megszenteltél bennünket törvényeiddel és megparancsoltad a gyertyák meggyújtását Yom Tov-kor.


Ide kattintva megtalálhatjuk a pontos időpontot a gyertyagyújtáshoz.

Sok közösségben szokás ilyenkor fennmaradni egész éjjel és a Tórát tanulmányozni, ezzel is tisztelegve a Vörös Tenger kettényitásának csodája előtt. Ugyanis Isten Pészach hetedik napján választotta szét a tengert, amikor őseink kivonultak Egyiptomból.

2009. április 15. szerda (5769. Nisszán 21.)

Pészach hetedik, Omer hetedik napja.

Ezt a napot Shevi’i Shel-nek is nevezik. Ennek a napnak az estéjén nyílt szét a Vörös tenger a zsidók előtt és csaptak össze a hullámok az egyiptomi üldözők feje felett.

A reggeli imádságot követően a rabbi megáldja a gyülekezetet, majd egy ünnepi ebédre kerül sor.

Este gyertyát gyújtunk Pészach nyolcadik napjának tiszteletére egy már meglévő láng segítségével, s a következő áldást mondjuk:


BA-RUCH A-TAH ADO-NAI E-LO-HE-NU ME-LECH HA-OLAM ASHER KID-E-SHA-NU BE-MITZ-VO-TAV VETZI-VA-NU LE-HAD-LIK NER SHEL YOM TOV.


azaz


Áldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megszenteltél bennünket törvényeiddel és megparancsoltad a gyertyák meggyújtását Yom Tov-kor.


Ide kattintva megtalálhatjuk a pontos időpontot a gyertyagyújtáshoz.

2009. április 16. csütörtök (5769. Nisszán 22.)

Pészach utolsó, Omer nyolcadik napja. Más néven Acharon Shel Pészach.

A reggeli Tóraolvasást követően Yizkor-ra kerül sor. Ez az az ima, amit meghalt szüleink lelkéért szoktak mondani bizonyos ünnepekkor, s ilyenkor azok nem tartózkodhatnak a teremben, akiknek mind a két szülője él. (Szerencsére nekem ki kell jönnöm ekkor.)

A rabbi ezt követően megáldja a gyülekezetet, s az áldást ünnepi ebéd követi.

Ezen az utolsó napon igyekszünk elérni a szabadság legmagasabb fokát, s a végső megváltásra fókuszálunk. Pészachot egy hatalmas ünnepi vacsorával zárjuk, amit a “Messiás Lakomájának” is hívunk. Ez a vacsora napnyugta előtt kezdődik, jóval sötétedés után végződik és megünnepeljük a messiás majdani biztos eljövetelét. A vacsora alatt pedig megiszunk négy pohár bort és természetesen maceszt is eszünk.

A vacsorát követően pedig sort kerítünk a Havdalára.

A sötétedés beállta a hivatalos vége Pészach ünnepének. Pontos időpontért kattintsunk ide.
Eztán pedig visszavásárolhatunk mindent, ami kovászos.

2009. április 17. péntek (5769. Nisszán 23.)

Ez a nap követi Pészachot. Mint ahogy minden fesztivált követő napot, ezt is Isru Chag-nak hívjuk. Ezen a napon tilos böjtölni.

Nincsenek megjegyzések: