Mózes visszatér Egyiptomba

Mózes vezér lesz

Mózes visszatért apósa házába, és kérte, hogy engedje őt vissza testvéreihez Egyiptomba. Jethro áldását adta, és Mózes elindult Egyiptom felé. Isten eztán megparancsolta Áronnak, hogy találkozzon Mózessel. A Horeb hegynél volt ez a találkozó, ahol Mózes elmondta a bátyjának a rájuk váró feladatot.

Goshenbe visszatérve meglátogatták a bölcseket és Izrael gyermekeinek vezetőit. Miután Mózes Isten utasításának eleget téve kivitelezte a csodákat, a vezetők elmondták a jó hírt a népnek. Izrael gyermekei hittek abban az Isteni küldetésben, amire Amram fiai voltak hivatottak, s új remény és hit töltötte meg lelküket.

Mózes és Áron meglátogatja a fáraót

Mózes 80, Áron pedig 83 éves volt, amikor beléptek a palotába. Félelem nélkül mentek át az ajtónállók és vadállatok félelmetes őrségén, akik azért vették körül a fáraó legbelsőbb termeit, hogy kívül tartsák a nemkívánatos látogatókat. Senki nem láthatta a fáraót vagy beszélhetett vele asztrológusain és tanácsadóin kívül.

A fáraót meglepte és megfélemlítette ez a hirtelen látogatás. Meg is kérdezte a testvéreket, hogy mit akarnak. Az üzenet parancsnak hangzott: “Ezt mondá az Úr, Izráelnek Istene: Bocsásd el az én népemet, hogy ünnepet üljenek nékem a pusztában.”

A fáraó fensőbbségesen visszautasította a kérést, mondván, hogy soha nem hallott Izrael Istenéről, és neve sehol nem fordul elő Isteneinek listájában. Eztán pedig megvádolta Mózest és Áront egy kormányellenes összeesküvéssel és a héber rabszolgák munkájának befolyásolásával. Az előtte kivitelezett csodák nem igazán nyűgözték le, azt mondta, ilyesmit a saját varázslói is tudnak.

Ezen a napon a fáraó utasítást adott, hogy növeljék Izrael gyermekeinek terheit. Úgy gondolta ugyanis, hogy ha van idejük szabadságról álmodozni, és rabszolgáktól igencsak nemkívánatos módon Istent imádni, akkor nyilván túl jól érzik magukat a bőrükben. Míg eddig a betontömböket és téglákat készen kapták, s csak építeniük kellett, ettől a naptól kezdve a betontömböket/téglákat is maguknak kellett előállítaniuk. Ez teljesítehetlen feladatot rótt rájuk és sokkal jobban szenvedtek, mint azelőtt bármikor. Kétségbeesésükben keserűen támadtak Mózesre és Áronra, hogy ahelyett, hogy könnyítenének terheiken, csak még többet raknak rájuk. Mélyen megbántva és csalódottan imádkozott Mózes Istenhez, aki vígasztalta őt és biztosította róla, hogy a küldetése sikeres lesz, de csak azután, hogy az egyiptomiak elszenvednek néhány borzalmas csapást büntetésül azért, hogy elnyomták Izrael gyermekeit. S ekkor majd Izrael gyermekei is elfogadják igaz Istenüket.

Nincsenek megjegyzések: