Hol volt Mózes?

Az írás azt mondja, hogy Mózes fiatal emberként hagyta el Egyiptomot, viszont amikor visszatért oda, akkor már a nyolcvanas éveiben járt.

Arra, hogy hol volt ezidő alatt, a Midrás a következő, roppant érdekfeszítő történetet meséli el:

Akkoriban, amikor Mózes elhagyta Egyiptomot, egy hatalmas háború tört ki Kush (Etiópia) és hűbéres államai között, akik fellázadtak Etiópia ellen és függetlenségükért küzdöttek. Kinkos, aki Kush királya volt, háborúra készült és Bálámra hagyta a kormányzást, amíg seregével az államokat járta. Sikeresen le is győzte a király a lázadó kolóniákat. Ezalatt Bálám, aki nagyon élvezte uralmát Kush felett, összehívta a város vezetőit és azt mondta: “A város a mienk, most könnyen meg tudunk szabadulni Kinkos királytól. Egyesítsük erőinket és amikor visszatér, ne enegdjük be a városba.”

A városvezetők egyet is értettek a tervvel és hűséget esküdtek Bálámnak, a vezérüknek. Bálám aprólékosan megtervezte a visszatérő király elleni védekezést. A város két oldalán erős falakat emelt, a harmadik oldalán egy széles és mély vizesárkot ásatott, negyedik oldalán pedig egy mérgeskígyókkal teli árkot. Senki nem tudott hát belépni a városba.

A király győzedelmesen tért vissza, s győzelmét meg akarta ünnepelni a fővárosban. Ám amikor visszatért, a kapuk zárva voltak és nem engedték őt be. Kinkos ekkor megpróbálta a falakat támadni, de ennek a kísérletnek 50 embere esett áldozatul. A következő napon megpróbáltak a vizesárkon keresztül bejutni, de sokakat nyeltek el a veszélyes áramlatok. Ekkor a király megpróbálta a város negyedik oldalát megtámadni. Ahogy a seregek elkeztek leereszkedni az árokba, mérgeskígyók támadtak rájuk, ezért aztán vissza kellett vonulniuk. Kinkos feladta a reményt, hogy bevegye a várost, ezért egy 9-éves háborút indított ellene. Ennek a háborúnak az első évében hagyta el Mózes Egyiptomot.

Erős, 20 év körüli fiatalemberként Kushba ment és csatlakozott Kinkos seregéhez, és nagy népszerűségre tett szert katonatársai körében azzal, hogy a fáraónál nevelkedett. Mózes egyszercsak azt vette észre, hogy egyiptomi harctechnikákat tanít a seregnek, s ez csak tovább növelte tekintélyét. Kinkos pedig, látván, hogy milyen bölcs és népszerű Mózes, őt választotta meg legközelebbi tanácsadójának.

Kilenc évvel a háború kitörése után Kinkos meghalt. Nem sokkal a temetése után hivatalnokai összeültek, hogy új királyt nevezzenek ki, mert Kinkos fia még túl fiatal volt ahhoz, hogy trónra léphetett volna. Teljes egyetértésben választották meg Mózest a posztra. A fanfárok megszólaltak és mindenki azt kiáltozta, hogy éljen a király. Ez 157 évvel azután történt, hogy az Izraeliek Egyiptomba kerültek. Mózes 27 éves volt ekkor.

Uralkodásának hetedik napján a sereg megkérte őt, hogy segítsen nekik visszajutni városukba. Mózes azt mondta, hogy van egy terve, de kérdés nélkül kell követniük. S ezt még azelőtt megígértette velük, hogy feltárta volna tervét előttük.

A terv szerint a sereg minden egyes tagjának szereznie kellett magának egy gólyát az erdőben, és be kellett idomítaniuk ezt a gólyát úgy, hogy minden parancsukat teljesítse. Miután mindenkinek sikerült megfelelően beidomítani a gólyáját, Mózes azt mondta, hogy készüljenek támadásra, de ne adjanak enni a gólyáknak 3 napon át. A harmadik napon a kígyóktól hemzsegő gödörhöz vezette a sereget, és minden katonának arra kellett utasítania a gólyáját, hogy támadja meg a kígyókat. Az éhes gólyák csak úgy falták a kígyókat, s hosszú csőrüknek köszönhetően nem kellett tartaniuk attól, hogy a kígyók beléjük marnak. Hamar megették az összes kígyót, s ezt követően sikerült visszafoglalni a várost. Bálám 1100 emberét végezték ki, de magának Bálámnak és családjának sikerült elmenekülnie. Egyiptomba ment és a fáraó egyik fő tanácsadója lett. Kush lakosságának legnagyobb részének azonban egyáltalán nem esett bántódása. Mózest megválasztották Kush királyának és Kinkos király ifjú özvegyét adták hozzá feleségül. Azonban nem házasodhattak össze, mert Canaan leszármazottainak, akik közé az ifjú ara is tartozott, tilos volt házasságra lépniük Ábrahám leszármazottaival, akik közé Mózes is tartozott. Ezért tehát Mózes sosem hálta el ezt a házasságot.

Mózes teljes 40 évig uralkodott, s Kush virágzott ez idő alatt. De a királyné nem volt boldog. Beszélt a tanáccsal, ahol elmondta, hogy bár ő a királyné, a király még csak hozzá sem nyúl, sőt mitöbb, a király még csak nem is hisz Kush isteneiben. A királyné szerint egy uralkodónak ugyanazokban az istenekben kell hinnie, mint az alattvalóknak, s Kinkos fia most már épp elég érett ahhoz, hogy átvegye a hatalmat. A tanács egyetértett vele, másnap megválasztották Kinkos fiát királyuknak, s elmagyarázták Mózesnek a helyzetet. Ajándékokkal és uralkodónak kijáró méltósággal bocsátották útjára, s Mózes Midianban telepedett le.

Nincsenek megjegyzések: