Mózes korai kalandjai

Mózes elhagyja Egyiptomot

Ahogy Mózes egyre idősebb lett, úgy érdeklődött egyre inkább testvérei, Izrael gyermekeinek szenvedése iránt. Személyes ügyének tekintette, hogy kijárjon Goshenbe, hogy beszéljen a zsidó rabszolgákkal és amennyire lehet, könnyítsen szenvedéseiken. Sokszor saját maga végzett kétkezi munkát, hogy könnyítsen egy-egy idős héber rabszolga terhén. S bár Mózesnek nagy befolyása volt a fáraónál, aki adott Mózes véleményére, vigyáznia kellett, hogy csak nagyon apránként segítsen a rabszolgákon, nehogy gyanússá váljon a fáraónak ez a sok könnyítés. Az első lépés az volt, hogy Mózes bevezetett heti egy pihenőnapot a rabszolgáknak, és ügyelt rá, hogy ez a Shabbat legyen.

Egy nap Mózes ismét ellátogatott Goshenbe, hogy reményt és bátorságot öntsön testvéreibe, akik között hamar népszerű lett. Nagyra tartották barátságosságát, és azt, hogy tényleg mindenben segített nekik, amiben csak tudott. S egyenesen lenyűgözte őket az, hogy mennyire mohón falta a Leviták szent tanait.

Ezen a napon olyan jelenetnek volt szemtanúja, ami egyáltalán nem volt ritkaság Goshenben. Egy egyiptomi rabszolgahajcsár, aki tíz zsidóra felügyelt, agyonütött egy zsidót. Látván, hogy az egyiptomi minden ok nélkül ölte meg testvérét, Mózes megölte a rabszolgahajcsárt. Ügyelve, hogy ne legyen szemtanúja, eltemette a testet és visszatért a palotába.

Nem sokkal később visszalátogatott Goshenbe, amikoris azt látta, hogy két zsidó vitatkozott. Próbálta meggyőzni egyiküket, hogy ne emljen kezet saját testvérére, de a következő választ kapta: “Mégis ki tett meg téged vezérünkké és bíránkká? Tán engem is meg akarsz ölni, mint az egyiptomit?” Mózes nagyon elszomorodott, hogy ennyire gonosz és felelőtlen emberek is vannak a zsidók között, s arra is rádöbbent, hogy veszélyben az élete. És valóban, az egyik zsidó értesítette a fáraót, aki halálra ítélte Mózest a rabszolgahajcsár meggyilkolásáért. Viszont amikor lecsapott a hóhér bárdja, csoda történt. Mózes nyaka kővé vált, és a bárd visszapattant róla. Az ezt követő zavart kihasználva Mózes elszökött és Kush-ba menekült.

Nincsenek megjegyzések: