Az Exodus

A teremtést követő 2448. évben, Nisszán hónap 15-ik napján felszabadult Izrael népe a szolgaság alól. 600.000 húsz éven felüli férfi hagyta el Egyiptomot ezen a napon, feleségeikkel és nyájaikkal, szabad nemzetként. Sok egyiptomi és más nem-zsidó csatlakozott Izrael győzedelmes gyermekeihez azt remélve, hogy osztozhatnak majd dicső jövőjükben.

Izrael gyermekei nem üres kézzel hagyták el Egyiptomot. Saját ingósáigaik mellé a megfélemlített egyiptomiak adtak nekik aranyat, ezüstöt és ruhaneműket, hogy siettessék távozásukat. Ezzel pedig valóra vált Isten Ábrahámnak tett ígérete, miszerint leszármazottai majd gazdagon hagyják el szolgaságukat.

Nappal egy felhőoszlop, éjjel egy tűzoszlop vezérelte a zsidókat útjukon, amik meg is tisztították az utat előttük, hogy könnyen és biztonságban haladhassanak.

Nincsenek megjegyzések: