Mózes halála

A sivatagi vándorlás vége

Amikor Izrael gyemekei a Jordánhoz értek, Jerikó falai alá, Isten utasította őket, hogy számolják meg, hányan vannak. A Levita törzs tagjain felül több, mint 600.000 húsz éven felüli ember volt. A felnőttek közül csakis Káleb és Joshua volt 20 évesnél idősebb az Exodus idején. Az idősebb generáció tagjai a 40 éves vándorlás során mind elhunytak a sivatagban, ahogy azt Isten büntetésül kiszabta lázadásuk miatt.

Joshua felszentelése

Ekkor Isten azt mondta Mózesnek, hogy menjen fel Abarim hegyére és nézze meg onnét az Ígéret Földjét. Akárcsak Áron, ő sem tehette be lábát a Kánaánba, mert Zin sivatagában nem engedelmeskedtek Istennek.

Mózes ekkor megkérte Istent, hogy jelölje ki utódját, aki majd bevezeti Izrael gyermekeit az Ígéret Földjére. Isten pedig Mózes tanítványát, Joshuát (Józsué) jelölte ki erre a feladatra.

Isten utasította Mózest, hogy tegye kezét Joshua fejére, és ruházza rá a teljes vezetői szerepét, s hogy mutassa be Elazarnak és a teljes közösségnek új vezérüket. Ezt követően Mózes békében tudott eltávozni az élők sorából, tudván, hogy szeretett nyája jó pásztor kezébe került.

Mózes búcsúja

Az Exodust követő negyvenedik év tizenegyedik hónapjának első napján Mózes elkezdte átvenni a Tórát népével. Ismét megszidta őket Isten ellen elkövetett bűneikért és arra buzdította őket, hogy tartsák be Isten minden parancsolatát örökkön örökké. A mennyet és földet hívta tanújául Mózes, hogy figyelmeztesse népét arra, mire számíthatnak, ha megszegik a Tóra parancsolatait. Ha megszegik, el fogják veszíteni országukat, otthonaikat, függetlenségüket, és egy gonosz világ fog vadászni rájuk és üldözni őket. De Isten soha nem hagyja majd teljesen magára a zsidóságot. Meg fogja menteni a népet a kipusztulástól, s nagyobb dicsőséget szerez majd nekik, mint azelőtt bármikor.

Mózes leírta a teljes öt könyvet, szóról szóra ugyanúgy, ahogy Isten diktálta neki anno. S ezt a Tóratekercset az Oltárszekrénybe helyezték a két kőtábla mellé.

Mózes meghal

Mózes még egyszer utoljára megáldotta népét, majd felment Nebo hegyére 2488. Ádár hónap 7-én. Lenézett a Szent Földre, ahová egész életében vágyott, de ahová Isten akarata szerint sosem léphetett be. S így távozott az élők sorából Mózes, Isten hűséges szolgája és Izrael hű pásztora, Moab földjén, a Szent Földre nézve, ahova 40 éven át vezette Izrael gyermekeit a sivatagon át. Mózes 120 éves korában hunyt el.

Ő volt a legnagyobb ember. Az ő próféciái magasabb rendűek voltak minden más próféciánál. Közelebb állt Istenhez, mint azelőtt bárki más. Isten maga vitte fel Mózes lelkét a mennybe, s temette el testét egy barlangban, rejtve minden emberi szem elől.

30 napig gyászolták Izrael gyermekei legnagyobb vezérük halálát. De nem estek kétségbe, mert méltó utódott hagyott maga után Mózes, elhivatott tanítványát, Joshuát (Józsuét).

Nincsenek megjegyzések: