A Jordán keleti felének meghódítása

Népek megkerülése

Izrael gyermekei végre elérték Edom, Ammon és Moab határát. Ezek pont útba este az Ígéret földje felé. De ezek a népek nem engedték át a zsidókat, Isten pedig megtiltotta a velük való háborút, ezért meg kellett kerülniük ezen országokat, míg az Arnon folyóhoz nem értek.

Győzelem Sihon és Og felett

Innen mózes követet küldött az amoriták királyához, Sihonhoz, hogy engedélyét kérje, hogy Izrael gyermekei áthaladhassanak területén. Biztosította őt, hogy csak a főutat használnák és élelmüket és italukat a helyiektől vennék meg.

Sihon azonban visszautasította a kérést és teljes hadseregét Izrael gyermekei ellen küldte. Azonban vereséget szenvedtek és országa Izrael népéé lett.

Og, Bashan uralkodója volt a másik király, aki nem akarta átengedni Izrael gyermekeit a földjén. Ugyanarra a sorsra jutott, mint Sihon.

Transz-Jordánia megosztása

Ez a két terület tökéletes volt állattenyésztésre, és Ruben és Gad törzseinek sok állatuk volt. Megkérték hát Mózest, hogy adja nekik ezt a területet. Csatlakozott hozzájuk Manasseh törzséből is sok ember. Mózes csak azután egyezett bele ebbe, hogy mindannyian megígérték, küzdeni fognak az Szent Földért. Asszonyaik és gyermekeik elhelyezkedtek Transzjordániában, s a férfiak visszatértek ide az Ígéret Földjének meghódítása után.

Nincsenek megjegyzések: