Kaddish és megemlékezés – Avagy hogyan segítsük a lélek felemelkedését

Mit adhatunk elhunyt szerettünknek, aki már nincs közöttünk, csak a lelke él? Korlátozott, spirituálisan vak lényünk mit adhat egy olyan léleknek, aki már a túlvilág transzcendens magaslataiban szárnyal? Erre a kérdésre nagy horderejű a válasz: életet adhatunk neki. Mert mi is az élet valójában? Csak az az időtartam, amit arra kapott a lélek, hogy végrehajtsa Istentől kapott feladatát? Abszolút értelemben az élet az a lélek evilágon, e testben töltött időszaka, ami során arra kell törekednie, hogy minden egyes momentumot átitasson Isten szolgálatával. Ezt sikerül elérnünk minden alkalommal, amikor mitzvát teszünk, ami nem más, mint egy Isteni jótett. S amikor jótetteinket egy olyan ember élete inspirálja, aki egy magasabb spirituális szintre távozott, s a jótett végrehajtását az motiválja, hogy ezt a tettet elhunyt szerettünk emlékére tegyük, akkor életet adunk az eltávozott léleknek, s növekedni tud általunk. Tetteink által az eltávozott lelkek olyasmit tudnak elérni, amit maguktól nem lennének képesek. Élhetnek, abban az értelemben, hogy továbbra is hatással vannak e világra, s továbbra is segítik Isten jelenlétének éreztetését e világban.

Ez a lényege a Kaddishnak, az eltávozott lélek emlékére mondott gyászimának. S bár a Kaddish úgy él a köztudatban, mint gyászima, ez az ima nem csak a halálról és gyászolókról szól, hanem Isten jóságának kinylatkoztatásáról is. Azzal, hogy kirángatjuk magunkat a gyász mélységeiből azért, hogy Istent dicsőíthessük, a halált átformáljuk egy, az életben végrehajtott cselekedetté.

A Kaddish-mondásnál még fontosabb viszont a Tóra tanulmányozása, az Isteni jótétemények (mitzvah-k), az adakozás, az egyéb jótettek, amiket azért hajtunk végre, hogy segítsük a lelket felemelkedni. Ha az a vágy, hogy segítsük a lelket, arra sarkall minket, hogy tanuljunk valamit, amit amúgy nem tanultunk volna, hogy olyan mitzvah-t tegyünk, amit különben nem tettünk volna, hogy olyan magaslatokba emelkedjünk, amilyenekbe amúgy nem emelkedtünk volna, akkor az eltávozott lelke bennünk él. A kezünk, lábunk, eszünk, szívünk, szánk mind az eltávozott lélek kezeivé, lábaivá, eszévé, szívévé, szájává válik.

Kaddish

Az egyik legszentebb hagyomány ennek az imának az elmondása az eltávozott szülőkért. Legelőször a temetőben hangzik el közvetlen a halott sírba helyezését követően. Majd 11 hónapon keresztül napi háromszor citálják a meghatározott helyeken. Yahrtzeit-kor (ez az elhalálozás évfordulója, később írok róla bővebben) szintén elmondjuk ezt az imát. Kaddish-t elsősorban az elhunyt gyermekeinek kell mondania. Ha valaki gyerek nélkül halt meg, akkor bármely rokon mondhatja, ha egyik rokon sem alkalmas a feladatra, akkor a közösség kijelölhet valakit erre, vagy a család megbízhat egy alkalmas egyént rá. Ezt az imát csak minyen (legalább 10 felnőtt zsidó férfi) jelenlétében lehet elmondani. S ha valaki alkalmas levezetni az imát, s ezt meg is teszi, az nagyon nagy mitzvah az eltávozott lélekért.

Héberül:


Yis'ga'dal v'yis'kadash sh'may ra'bbo, b'olmo dee'vro chir'usay v'yamlich malchu'say, b'chayaychon uv'yomay'chon uv'chayay d'chol bais Yisroel, ba'agolo u'viz'man koriv; v'imru Omein.
Y'hay shmay rabbo m'vorach l'olam ul'olmay olmayo.
Yisborach v'yishtabach v'yispoar v'yisromam v'yismasay, v'yishador v'yis'aleh v'yisalal, shmay d'kudsho, brich hu, l'aylo min kl birchoso v'sheeroso, tush'bechoso v'nechemoso, da,ameeran b'olmo; vimru Omein.
Y'hay shlomo rabbo min sh'mayo, v'chayim alaynu v'al kol Yisroel; v'imru Omein.
Oseh sholom bimromov, hu ya'aseh sholom olaynu, v'al kol yisroel; vimru Omein.


Magyarul:


Dicsérjük és magasztaljuk az Ö nagy nevét, ámen, az Általa teremtett világban, s teljesedjék be uralma a mi életünkben és napjainkban, s Izrael egész háza életében, mielőbb, s mondjátok együtt: úgy legyen.
Legyen az Ő neve áldott mindörökké.
Legyen áldott, tiszteletteljes, fenséges, dicsőséges és magasztos az Ő szent neve, aki áldásra méltó.
Áldott Ő!
Minden valaha elmondott áldásmondásnál, ódánál, himnusznál és vigasztaló éneknél emelkedettebben (a megtérés szombatján: és magasztosabban), s mondjátok együtt: úgy legyen.
Legyen nagy békesség és élet számunkra és egész Izrael számára, s mondjátok együtt: úgy legyen.
Aki békét szerez a magasságban, Ő teremtsen békét számunkra és egész Izrael számára, s mondjátok együtt: úgy legyen

Nincsenek megjegyzések: