A Menóra

Előre szólok, a bejegyzés nem rövid, de szerintem annál érdekesebb :)

Free Image Hosting by FreeImageHosting.net


Fény a sötétségben

Úgy 2200 évvel ezelőtt Izrael földjét elfoglalták a szíriai görögök, akiknek Antiochus volt az uralkodójuk. Ő tűzzel-vassal igyekezett minden zsidót hellenizálni. A Tóra tanulmányozását törvénnyel tiltotta, az abban foglaltak szerint élni méginkább tilos volt, s görög istenszobrokkal megszentségtelenítette a Szentélyt.

Egy kisebb zsidó csoport ellenált a hódítóknak, s kiüldözték őket a Szent Földről. Amikor Kiszlév hónap 25-én visszafoglalták a Szentélyt, meg akarták gyújtani a Menóra lángját, de azzal kellett szembesülniük, hogy majdnem az összes olajat megszentsételenítették a görögök. Az egyetlen kanna olaj, amit találtak, csak egyetlen napra volt elegendő, új szent olaj készítéséhez azonban nyolc napra volt szükség. S ekkor történt a csoda, ugyanis az egy napra való olaj kitartott nyolc napig, míg az új olaj elkészült.

Erre az eseményre emlékezünk Hanukakor, s ennek tiszteletére gyújtunk gyertyát a speciális Hanukai Menórában, amit hanukkiának is nevezünk.

Free Image Hosting


Kóser Menóra

A kóser Menóra 8 gyertya vagy olajtartóból áll, s egy különálló gyertyatartóból, ami a szolgagyertyának van fenntartva. A Hanukai fényeket gyertya is és olajmécses is áraszthatja. Mivel a Hanuka csodája olíva olajjal történt, egy olaj-alapú Menóra fényeit ajánlott olíva olajjal gyújtani. Lágy fénye miatt pamutkanócot célszerű használni hozzá.

A gyertyáknak egymás mellett egy egyenes vonalban kell állniuk, nem lehetnek cikk-cakkban, vagy nem lehet az egyik magasabban, mint a másik. A gyertyáknak sötétedés után minimum 30 percig kell égniük, úgyhogy ennek megfelelő nagyságú gyertyákat kell beszerezni, vagy ha olaj alapú a Menóránk, akkor ennek megfelelő mennyiségű olajat. Péntek este, amikor bejön a Szombat, akkor minimum másfél óráig kell kitartania a lángnak, de erről lejjebb még lesz szó. Az elektromos Menórák dísznek nagyon jók, de nem alkalmasak betölteni sem az olaj, sem a gyertya szerepét.

Free Image Hosting


A szolgagyertya

Ez a gyertya szolgál arra, hogy meggyújtsuk vele a többit. Ez az egy gyertya magasabban vagy alacsonyabban ül, mint a többi, jól el kell különülnie a többi gyertyától. Sok családban hagyomány, hogy méhviasz gyertyát használnak erre a célra. S bár a szolgagyertya szerepe befejeződik, amikor meggyújtottuk vele a többi gyertyát, nem fújjuk el, hanem a különálló gyertyatartóra helyezzük, hogy készen álljon “szolgálni” még egyszer, ha az egyik gyertya kialudna. A másik ok, amiért nem távolítjuk el ezt a gyertyát, az az, hogy a szolgagyertyát tilos bármely más célra felhasználni.

Free Image Hosting by FreeImageHosting.net


Ki gyújtja meg a lángokat?

Férfiak és nők egyaránt részt kell hogy vegyenek a Hanuka gyertyák meggyújtásában. Sok családban a családfő gyújtja meg a gyertyákat, míg a többiek hallgatják az imádságokat. Megint más családokban, s ilyenből van több, az a szokás, hogy minden egyes családtagnak van egy saját Menórája, s mindenki a sajátját gyújtja meg. Bármilyen is legyen a családi hagyomány, fontos, hogy a gyertyagyújtáskor mindenki együtt legyen.

Free Image Hosting


A Menóra elhelyezése

Aki otthon van, az értelemszerűen otthon gyújt gyertyát, aki utazik, az ott, ahol megszáll éjszakára. Ha zsidó családnál száll meg, akkor vagy ad a vendéglátójának egy szimbolikus összeget, hogy a Hanuka gyertyák érte is égjenek, vagy ott is a sajátját gyújtja meg. Akik kollégiumban laknak, azok a saját szobájukban gyújtanak. A Menórát vagy a bejárati ajtó mellé vagy az ablakpárkányra helyezzük.

Free Image Hosting


A gyertyagyújtás időpontja

A Hanuka gyertyákat mindig este gyújtjuk meg. A makkabeusok régen a sötétség erőit kardjaikkal űzték el, mi a jelenben fény segítségével tesszük ugyanezt. Sok helyen az a szokás, hogy a gyertyákat nem sokkal alkonyat után gyújtják meg, megint máshol olyankor, amikor már teljesen besötétedett. Akárhogy is, a gyertyáknak sötétedés után legalább fél óráig még égnie kell. Hanuka azon napján, ami pétekre esik, a gyertyákat még naplemente előtt kell gyújtani. Mindenesetre a legjobb az, ha a lehető legkorábbi időpontban gyújtjuk meg őket. Csak akkor késleltessük a gyertyagyújtás időpontját, ha valaki a családból még nem érkezett meg, de feltétlenül jelen akar lenni. Tulajdonképpen a gyertyákat egészen napfelkelte előtt fél óráig meg lehet gyújtani, de ha már nincs senki az utcán és/vagy rajtunk kívül már senki sincs ébren, akkor nem mondunk áldást a gyertyára, csak meggyújtjuk.

Free Image Hosting


A gyertyagyújtás mikéntje

Rendezzük sorba a gyertyákat a Menórában. Az első nap a szolgagyertyát és az első gyertyát tesszük bele. Ezt a gyertyát a Menóra jobb szélén álló gyertyatartóba. Minden nap eggyel több gyertyát helyezünk el a Menórában, jobbról balra haladva. Miután a gyertyák a helyükön vannak, gyűjtsük a családot magunk köré, s gyújtsuk meg a szolgagyertyát. Mondjuk el a megfelelő áldásokat, majd balról jobbra gyújtsuk meg a szolgagyertyával a többi gyertyát.

Free Image Hosting by FreeImageHosting.net


Az áldások

Mielőtt gyertyát gyújtunk:Ba-ruch A-tah Ado-nai E-lo-he-nu Me-lech ha-olam a-sher ki-de-sha-nu be-mitz-vo-tav ve-tzi-va-nu le-had-lik ner Chanukah.
Ba-ruch A-tah Ado-nai E-lo-hei-nu Me-lech ha-olam she-a-sa ni-sim la-avo-te-nu ba-ya-mim ha-hem bi-z'man ha-zeh.Magyarul:Áldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megszenteltél minket törvényeiddel, s megparancsoltad nekünk a Hanukai gyertyák meggyújtását.

Áldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki csodát tett akkor ősapáinkkal ebben az időben.A legelső estén még egy áldást elmondunk:Ba-ruch A-tah Ado-nai E-lo-he-nu Me-lech ha-olam she-heche-ya-nu ve-ki-yi-ma-nu ve-higi-a-nu liz-man ha-zeh.Magyarul:Áldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megteremtettél bennünket, életben tartottál bennünket, s megengedted, hogy megérjük ezt az eseményt.Free Image Hosting


Élvezzük a gyertyafényt

A gyertyagyújtás befejeztével tegyük a szolgagyertyát is a helyére. Ilyenkor szokás elénekelni egy Hanukai himnuszt, mint a Haneirot Halalu és/vagy a Maoz Tzur. Mi a Maoz Tzurt szoktuk, ill. annak az első verszakát.Ma-oz Tzur Y’shu-a-ti Le-cha Na-eh L’sha-bei-ach
Ti-kon Beit T’fi-la-ti V’sham To-da N’za-bei-ach
L’eit Ta-chin Mat-bei-ach Mi-tzar Ha-mi-ga-bei-ach
Az Eg-mor B’shir Miz-mor Cha-nu-kat Ha-miz-bei-achMagyarul:Oh üdvösségem erősen őrző Mindenható,
Dicsérni Téged öröm
Állítsd helyre imáim házát,
S ott majd hálát adunk Neked.Free Image Hosting by FreeImageHosting.net


Eztán pedig töltsünk jó fél órát a Menóra körül. Péntek estét kivéve persze, amikor a Shabbatra készülünk utána. Meséljünk Hanukai meséket, játsszunk a trenderlivel, együnk forró krumplis palacsintát vagy fánkot. A Menórát a gyertyagyújtás után fél órán át ne mozdítsuk, ha kialszik valamelyik láng, gyújtsuk újra. Fél óra elteltével már elmozdítható, ezután a kialudt lángot sem kell újra meggyújtani. Sok nő nem végez semmiféle házimunkát ezalatt a fél óra alatt, hogy ezzel is tisztelegjen azok előtt a bátor zsidó nők előtt, akik fontos szerepet játszottak a Hanukai győzelem véghezvitelében.

Free Image Hosting


Hanuka gyertyák gyújtása Shabbatkor

Mivel tilos tüzet gyújtani Shabbatkor, ami péntek naplementétől szombaton a teljes sötétség beálltáig tart, ezért a Menóra gyertyáit a szombati gyertyák előtt kell meggyújtani. A szombati gyertyákat általában 18 perccel naplemente előtt gyújtjuk, ennek megfelelően kell kiszámolnunk, hogy mekkora gyertyára ill. mennyi olajra lesz szükségünk ahhoz, hogy kitartson a Menórában sötétedés után is fél óráig. Ha ekkor alszik ki egy láng, akkor azt ne gyújtsuk újra. Ne mozdítsuk el a Menórát a helyéről míg a Szombat ki nem megy, s ne is készítsük elő a következő estére a gyertyákat. Szombat este csak akkor gyújtsuk meg a Hanuka gyertyákat, amikor már kiment a Szombat. Ezt általában közvetlenül a Havdalah után szokták megcselekedni.

Free Image Hosting


Nyílvános Menórák

Az otthonokban elhelyezett Menórákon túl hagyományaink arra tanítanak, hogy a zsinagógákban is gyújtsunk Hanuka gyertyát, hogy Hanuka csodáját ezzel is hirdessük. A Hanukkiát a zsinagógában a nyugati fal közelében kell elhelyezni, mivel a Szentélyben is ezen fal mentén találták meg a Menórát a Makkabeusok. Ennek a Hanukkiának a gyertyáit közvetlen naplemente előtt kell meggyújtani, rögtön azután, hogy a délutáni Istentisztelet befejeződött. Ám attól, hogy valaki részt vett a zsinagógában a gyertyák meggyújtásán, még nem tett eleget annak a kötelességének, hogy Hanuka gyertyát gyújtson. Még az sem, aki meggyújtotta. Otthon is meg kell gyújtani a gyertyákat, függetlenül ettől a gyertyagyújtástól.

Persze az ideális az lenne, ha a zsinagógában reggel gyújtanák meg a gyertyát, hogy egész nap égjen, hogy minden betérőt égő gyertyák fogadhassanak.

Free Image Hosting by FreeImageHosting.net


A múltban a zsinagóga volt a leginkább közösségi hely. Manapság viszont nagyon sokan nem járnak nap mint nap templomba. Ezért egy Lubavicsi Rebbe elkezdte bátorítani a zsidókat, hogy emeljenek köztereken Hanukkiát, hogy a gyertyalángok sugárzása mindenkit elérjen, s így hirdessék mindenkinek a fény győzelmét a sötétség felett.

Free Image Hosting by FreeImageHosting.net


Aki azon gondolkodik, hogy maga is állít köztéren Menórát, az vegye számításba, hogy egy kóser Menóra maximum 11 méter magas. Az emberek általában nem néznek fel ennél magasabbra, úgyhogy az a menóra, ami ennél magasabb, nem tölti be a funkcióját.

Free Image Hosting by FreeImageHosting.net

Nincsenek megjegyzések: