Gondolatok Hanuka napjaira

Image Hosted by ImageShack.us


“És Isten szóla, legyen világosság”

avagy Hanuka első napjára egy kis szívmelengető gondolat.

A Hanuka, mint tudjuk a fény ünnepe. Nem csak a lángot magát ünnepeljük ilyenkor, hanem a világ születését is. A teremtés egyetemes célja az, hogy az Örökkévaló Fénye ragyogjon világszerte. A fény, ami megváltoztat mindent, még magát a sötétséget is, hogy az is ragyoghasson.

Image Hosted by ImageShack.us


Nap és Hold, a két “nagy” fény

Hanuka második napjára

A nap fénye állandó, minden nap ugyanaz a fényes golyóbis jelenik meg az égbolton. A hold azonban örökösen változik. Életében vannak hullámhegyek, hullámvölgyek, egyik nap telihold van, máskor félhold, néha még annál is kisebb. De még azután is újra előbukkan, miután úgy tűnik, hogy teljesen elfogyott. Megújítja saját magát és újból nőni kezd.
Még akkor is, amikor növünk és változunk, következetesnek kell lennünk.

Image Hosted by ImageShack.us


A lámpás

Gondolat Hanuka harmadik napjára

A Szíriai Görögök el akarták pusztítani az egy, mindenható Istenbe vetett hitet, hogy az több, emberformájú istenséggel helyettesítsék. A Tóra azt mondja, hogy az ember lelke Isten lámpása. Mint ahogy az olajat elönti az olajbogyó tartalma, úgy árad szét bennünk az örökkévaló lélek. S mint ahogy a Menórában égő olaj árasztja a fényt, a zsidó lélek úgy teszi jobbá a világot jótettek által. Az olaj megszentségtelenítésével a görögök ezt a zsidó lelket akarták elpusztítani. De a lélek kiolthatatlan. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a görögök minden igyekezete ellenére egy kis kannányi olaj kóser maradt, s ez a kis mennyiségű olaj elegendő ideig égett ahhoz, hogy az új olaj elkészülhessen. S ez a kis kanna olaj elég volt arra, hogy újjászülethetett általa a Szentély, s a zsidók tovább terjeszthették a fényességet a világban.

Image Hosted by ImageShack.us


Változtassuk fénnyé a sötétséget

Hanuka negyedik napjára

A szombati gyertyákat még sötétedés előtt gyújtjuk, otthonunkon belül. Ezzel ellentétben a Hanukai gyertyákat alkonyathoz olyan közel gyújtjuk, amennyire csak lehet, hogy világítson a sötétben, s mindezt ablakhoz közel tesszük, hogy az utcát is érje a fénye. A szombati gyertyák a lelkünkben gyújtanak világot, míg a Hanuka gyertyák ezen túlmenően a külső sötétséget is fénnyé változtatja.

Image Hosted by ImageShack.us


Növeljük a fényt

Hanuka ötödik napján

Egy micva olyan, mint a gyertya, s a Tóra a lángja. Mindig azon kell lennünk, hogy minél magasabb szintre jussunk a Tóra tanulmányozásában, s hogy minél több micvát teljesítsünk. Ha jót tettünk az elmúlt nap, akkor próbáljunk meg a mai napon még nagyobb jót tenni. Csakúgy, mint a Hanuka gyertyák esetében, napról napra növelnünk kell jótéteményeink számát.

Image Hosted by ImageShack.us


Csodák Hanuka hatodik napjára

A Hanukagyertyák fénye sokkal több, mint szimpla emlékezés elmúlt idők csodáira. Azért vannak, hogy inspiráljanak és megvilágosítsák hétköznapjainkat. A múlt csodáit a jelenben sokkal jobban lehet értékelni, megérteni és átérezni.

Image Hosted by ImageShack.us


Terjesszük a fényt

Hanuka hetedik estéjén

Van egy talmudi kijelentés: “Nappali munkások vagyunk”. A nappal világosságot jelent. Az a feladatunk, hogy terjesszük a fényt, hogy megvilágístuk a világot a Tóra lángjával. A gonosz és a sötétség nem takaríthatók el egy szimpla takarítással, de minél több fényességet terjesztünk, annál inkább eltűnik a sötétség, s vele együtt a gonoszság is.

Image Hosted by ImageShack.us


Fényesség határok nélkül

Hanuka nyolcadik éjszakája

Habár egy hétágú gyertyatartó volt a Szentélyben és annak állítunk emléket, a Hanukkia nyolcágú. A nyolcas szám nem csak a hetet követő számot jelenti itt. Hagyományosan a hetes a fizikai világot szimbolizálja, amit hat nap alatt teremtett Isten, s művét megkoronázta a hetedik nappal, amin megpihent. A nyolcas szám az evilágon túli, Isteni, emberfeletti világot szimbolizálja. A hétágú Menóra a fizikai világot töltötte be fényével, de Hanuka ünnepe túlmutat a fizikai valóságon. A messiás eljövetelének érzését vetíti előre, s ez túlmutat az általunk tapasztalható világon.

Egy hosszú, sötét éjszaka után, közvetlen a hajnal előtt nagyon vonz a lehetőség, hogy elaludjunk. Hanuka erőt ad nekünk ahhoz, hogy megláthassuk a napfényt a sötétség után.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Nincsenek megjegyzések: