Reinkarnáció és az eljövendő világ

Reinkarnáció

Minden egyes ember egy saját, személyre szabott küldetéssel érkezik a fizikai világba. Nekünk zsidóknak adva van a Tóra és a benne lévő 613 parancsolat, de mindannyiunknak megvan a személyre szabott küldetésünk, kihívásaink, lehetőségeink, s egy különleges mitzvah, aminek a teljesítése köré fonódik küldetésünk. Olykor azonban előfordul, hogy a lélek egy élet alatt nem tudja beteljesíteni a küldetését. Ilyenkor visszatér egy “második körre”, hogy befejezhesse a munkáját. A Kabbalah mélységében tárgyalja a gilgul neshamot témakörét, amit köznapi nyelven reinkarnációnak hívunk. Emiatt van az, hogy megmagyarázhatatlanul erősen kötődünk egy adott mitzvához, hogy szinte túl sok időt és energiát ölünk ennek teljesítésébe. Azért történik mindez, mert a lélek igyekszik összeszedni a hiányzó láncszemeket ahhoz, hogy kiteljesedhessen Isten által rendelt küldetése.

Az eljövendő világ

A teremtés egészének három fázisa van. Az első az több “spirituális világ” láncolata, hogy feltöltsön az Isteniséggel, ezt követi a fizikai lét (Olam HaZeh – Evilág), ahol a teremtés célja megvalósul, s legvégül következik az eljövendő világ (Olam HaBa). Akkor jön el ez a világ, amikor az emberiség teljesítette azon feladatát, hogy a fizikai világot Isten földi lakhelyévé változtatta.

Nagy különbség van azonban az Édenkerti (vagy mennybéli, ahogy sokan hívják) jutalom és az eljövendő világ között. Míg Gan Eden (Édenkert) egy spirituális világ, amit test nélküli lelkek népesítenek be, addig az eljövendő világ az egy fizikai világ, ahol testet öltött lelkek laknak.

Ebben az eljövendő világban a test és a lélek újra fog egyesülni, s együtt élvezik majd munkájuk gyümölcsét. A jóság és Isteniség pedig nem olyasmi lesz, amit teszünk vagy elérünk, mert mi magunk leszünk ezen fogalmak. S az ílymódon újraegyesült lélek és test mindaz a jóság lesz, amit szabad akaratából tett a fizikai világban.

Nincsenek megjegyzések: