Shekalim

Ebben az évben Purim február 27 – március 1-ig tart. Nagyon vidám ünnep ez, itt elolvashatja mindenki, amit tavaly írtam róla. Idén szeretnék bemutatni néhány szokást, amit illendő betartani Purim előtt. Az első ilyen a Shekalim.

Amikor még állt a Szentély, minden zsidó adományozott évente egy fél sékelt a Templom javára. A befolyt összeget elsősorban arra használták, hogy szarvasmarhákat vásároljanak a bemutatandó áldozatokhoz. A megmaradt összeget pedig közérdekű célokra költötték, többek között ebből kapták a bírák a fizetésüket s a Szentély és a városfal karbantartását is ebből az összegből finanszírozták

Machatzit hashekel-nek hívták ezt az évente befizetendő adót, s minden évben Nisszán hónap elsején volt esedékes. Egy hónappal ezt megelőzően, Ádár elsején, a bíróságok elkezdtek emlékeztetőket küldeni erről a bibliai kötelezettségről. Ennek emlékére azon a Shabbaton, ami közvetlen Ádár hónapot előzi meg, vagy Ádár hónap első napjára esik, a Tóraolvasást kiegészítik a Tóra azon részeivel, melyben Isten először parancsolja Mózesnek a fél sékel befizetését.

A Shekalim haftorah folytatja ezt a témát, leírja, hogy miként igyekezett az i.e. IX. században élt Jehoash Király az I. Szentély fenntartására félretenni ezt az összeget. (Eszter böjtjén mi is adakozunk erre a szokásra emlékezve. Fejenként három érmét szokás adományozni egy jótékonysági szervezetnek “feles” címletekben. Ha még lenne fillér, akkor az 50 filléres kiválóan megfelelne erre a célra. Milyen szerencséjük van az amerikaiaknak a fél dollárosukkal… Még az esti Mincha előtt kell adományozni, s azért három érmét, mert három hozzájárulást tettek a zsidók a Templom megépítéséhez. Ha nem sikerül a mincháig adakoznunk, akkor még utána is megtehetjük, vagy pedig a Megilah-olvasás előtt Purim estéjén vagy reggelén.)

Az Ádárt közvetlenül megelőző, vagy Ádár alatti Szombatokon a Parshat Shekalim az első, amit felolvasnak a négy speciális ima közül. (A másik három a Zachor, a Parah és a Hachodes)

A Shekalim azért kapcsolódik a Purimhoz, mert a Talmud szerint a machatzit hashekel szokásának érdeme, hogy Haman rendelete megváltozott és visszafele sült el. Azt mondják, hogy ez ellensúlyozta azt a 10000 ezüstöt, amit Haman fizetett Achasvérosnak azért, hogy meghozza a rendeletet, miszerint ki kell irtani a zsidókat.

Nincsenek megjegyzések: