Izrael teste

Izrael is sok szervből és végtagból áll.

Minden generációnak megvannak a maga kiemelkedő bölcsei, akik egész életüket annak szentelik, hogy a Tóra Isteni lényegével eggyé váljanak. Az ő életüket átszövi az Isteni igazság tudata. Ők Izrael népének az agya. Szívét azok az emberek alkotják, akik példamutatóan vallásos életet élnek. Karját a sikeres építészek és egyéb sikereket elérő emberek alkotják. Minden egyes zsidó, az adott generáció Mózesétől kezve egészen a kétkezi munkásig, Izrael testének elválaszthatatlan részét képezi. S mindenki ugyanúgy az “Apa végtagja”.

De ugyanúgy, mint ahogy egy apa-gyerek kapcsolatban, itt is elsősorban a gyerek gondolkodásmódja hozza létre a kapcsolatot az apával. S amíg az összes szerve és végtagja egy egységet képez testének egészével, addig testének minden része ugyanúgy az apja gyermeke. Ebből kifolyólag tehát az agy nem közvetítő szerepet játszik, a gyermek minden egyes testrésze, még lábujjának körme is tartalmazza azt az öntudatot, ami az apa és gyermek látszólag két külön testét egy egésszé formálja. De csak az elméjükkel való kapcsolatnak köszönhetően található meg ez a tudás a gyerek minden egyes testrészében.

Ugyanez vonatkozik Izrael népének testére. Bölcseinkhez való kötődésünk által válik népünk egy egésszé, s általuk tudunk kapcsolatot teremteni Teremtőnkkel. És bár igaz, hogy egy zsidó csak annyira tudja magától elszakítani az őt Istenhez fűző kötelékét, amennyire egy lábujjköröm le tudja vágni saját magát és ezáltal elszakítani magát atyjától, az is igaz, hogy ugyanez a zsidó meg tudja választani, hogy a mindennapjaiban miként jelenjen meg az őt Teremtőjéhez fűző kapcsolat. És – Isten ments- választhatjuk azt is, hogy elválunk vallási vezetőinktől és tudatalattinkból is száműzzük Istent. Választhatjuk azonban azt is, hogy elmélyítsük kapcsolatunkat Izrael “agyával” és ezáltal a Mindenhatóval való kapcsolatunk egy igazi, élettel teli valósággá válhat mindennapjainkban.

Nincsenek megjegyzések: