Mi köze van a fénynek Hanukához?

A kérdés:

Miért hívjuk Hanukát a Fény Ünnepének? Miért nem úgy emlegetjük, hogy Megemlékezés az Olajról vagy a Nyolc Nap Csodája?

A válasz:

A Hanuka (Chanukah) szótöve a Chinuch, ami oktatást, képzést jelent. Hanuka egy lépésről lépésre történő spirituális fejlődést jelent, ami alatt a meggyújtott 36 gyertya elhozza nekünk a teremtés fényét.

S mi a fény? A fényt a bölcsesség metaforájaként is szokták használni a mindennapokban. A megértés univerzális szimbóluma a fénycsóva szokott lenni rajzfilmekben és illusztrációkon is.

Maimonidész azt írja, hogy egy próféta megtapasztalhatja a fény olyan fellángolását, ami megvilágítja előtte a bejárandó utat. A Tórában is sokszor szerepel a fény tudás és bölcsesség értelemben. A teremtés is azon szavakkal kezdődött: “Legyen világosság.” A Talmud szerint ez a fény 36 órán át világította meg Ádámot és Évát, péntek déltől a teljes szombaton át, amikoris Ádám ellátott a világ egyik végétől a másikig. Ez alatt az idő alatt a cél és az igazság saját magunkból eredő bölcsessége világosodott meg az emberiség számára.

De ahhoz, hogy a teremtés célja megvalósuljon és hogy a sötétséget le tudjuk győzni, Isten elrejtette ezt az intenzív fényt az univerzumban, s raktározza egy később eljövendő korszakra.

Azóta is vágyunk erre a fényre. Keressük, imáinkban, tanulmányainkban, meditációikban emlegetjük. De még legsötétebb óráinkban is képesek vagyunk emlékezni arra, amikor az emberiség egésze ennek a 36 órának fényében élt.

A Midrás szerint ez a fény a Tórában rejlik. Ragyogásában megtapasztaljuk a bölcsességet, okokat, s a teremtés célját.

Minden generációban van 36 olyan emelkedett lélek, aki életben tartja, erősíti és vigyázza ezt a fényt.

Elzártan, feltételek nélkül és gyakorlatilag észrevétlenül ez a 36 igaz ember ennek a rejtett fénynek a szikrája. Kifinomult tudatosságuknak köszönhetően a Tóra fénye átitatja a világot.

Hanuka 8 napja alatt a világunk ragyog ettől a dicsőséges fénytől. A szombati gyertyákkal ellentétben Hanuka gyertyáinak lángját nem szabad saját szórakoztatásunkra használni. A hanukai liturgia azt írja: “Ez a fény szent, legfeljebb csak csodálhatjuk e fényt”.

S lehet, hogy nem tiszta a látásunk, de valaha mesterei voltunk a látomásoknak, s szükségszerűen még most is azok vagyunk. Épp ezért tesszük a Hanukkiákat az ablakba, hogy az arrajáró láthassa, hogy a sötétséget el lehet űzni bölcsességgel s a homály megvilágítható az igazsággal.

S Hanuka nem csak a múltnak állít emléket, hanem ünnepli a jelent és a jövőt is. Mert mialatt azt ünnepeljük, hogy egyetlen tégely olaj nyolc napig égett, azalatt ez a fény megtölti a világot a reménnyel, hogy el fog jönni a megváltás, amikor a fény győzedelmeskedni fog a negatívumok felett. Mert a megváltáskor, Maimonidészt idézve:

“nem lesz éhség vagy háború, féltékenység vagy rivalizálás. Mert sok lesz a jó, s a finomságok hétköznapiak lesznek. A világ egyetlen feladata az lesz, hogy ismerje Istent. Mert a föld úgy fog eltelni Istennel, mint a tengerek medrei vízzel.”

Nincsenek megjegyzések: