Fehér ruha viselete Yom Kippur napján

Nagyon sok hitközségben az a szokás, hogy fehér ruhát viselnek az emberek. Teszik ezt azért, hogy utánozzák az angyalokat. Vannak, akik kittelt viselnek. Ez egy fehér színű köpeny, ami nagyon hasonlít a halotti ruhához, amiben el szokták temetni az elhunytakat. Ezt azért teszik, hogy ez a ruhadarab emlékeztesse őket az ember halandóságára. A kittelt tilos arannyal dekorálni, mert az arany az az aranyborjúra emlékezteti Istent. Ezüsttel viszont szabad díszíteni, mert az hasonlít a fehérhez, ami a tisztaságot és kegyelmet szimbolizálja.

Egyszer egy nagyon tisztes zsidó férfi a következő szavakat intézte közösségéhez Yom Kippurokor:

“Testvéreim, Izrael gyermekei! Érezzétek tiszta szívvel, hogy pont ilyen fehér ruhadarabokban fogunk majd állni a Túlvilágon a Királyok Királya, az Örökkévaló –áldott legyen a neve – színe előtt, hogy elbírálja cselekedeteinket. Képzeljük azt, hogy már ott állunk az Ő színe előtt. Viselkedjünk bűnbánóan, hiszen aki Isten színe előtt áll, az nem is viselkedhet másképp. Ám testvéreim, igaz bűnbánatot halálunk után már nem tudunk tanusítani, az csak az élők kiváltsága. Bánjuk hát meg minden bűnünket, s próbáljunk úgy élni ezen túl, hogy ne kövessünk el több bűnt. S kérjük most Isten bocsánatát, aki megbocsát, ha látja, hogy tiszta szívvel bánjuk bűneinket.”

Nincsenek megjegyzések: