Együnk a sátorban

Szukot ünnepe emléket állít Isten nagylelkűségének és kedvességének, amivel körülvette a zsidó népet az Exodust követően a sivatagban. Azzal emlékezünk erre, hogy a sátorban eszünk a fesztivál hét napja alatt és azzal, hogy áldást mondunk a Négy Terményre.

A mitzvah, miszerint gyakorlatilag a sátorban kell élni a fesztivál alatt, egyedülálló, mert teljes embert kíván. A test minden egyes részét igénybe kell venni hozzá. Minden végtagot, a legkisebb sejteket is. Minden este, de különös tekintettel az első estére, a sátorban kell vacsorázni, hogy teljesítsük a Bibliai parancsolatot. Ha olyan étkezésen veszünk részt a sátorban, melynek során legalább 5 dkg kenyeret vagy süteményt megeszünk, akkor a következő áldást el kell mondanunk:


Ba-ruch A-tah Ado-nai E-lo-hei-nu Me-lech Ha-olam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Leshev Basukkah.

Áldott légy Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megszenteltél bennünket törvényeiddel és megparancsoltad, hogy üljünk a sátorban.

Nincsenek megjegyzések: