A 8-as szám jelentősége

Az eredeti cikkitt olvasható.1

A 7 a természetes rendet szimbolizálja, mert Isten 6 nap alatt teremtette a világot, és a hetediken megpihent. Ezt a hetedik napot pedig megszentelte, létrehozva ezzel a szent Shabbatot. A hetes szám éppen ezért a teremtés egészét, a természetet szimbolizálja. A 8 viszont, mivel a hétnél nagyobb szám, a természetfelettit. Az emberi agy Isten teremtménye és a természet része. Az emberi intelligencia épp ezért csak a természetes befogadására képes, és ami ezen túlmutat, az túlmutat az emberi felfogó/befogadó képességen is.

2

Isten, a természet megteremtője, nyilvánvalóan a természet felett áll. Ezért mi nem érthetjük meg Őt és azt, hogy mit miért tesz. Sokmindent tudhatunk és érthetünk Istenről: tudjuk, hogy ő a Teremtő, azért, mert itt a világ, amit teremtett. Tudjuk, hogy bölcs és hatalmas, mert látjuk a természet csodáit. Tujduk, hogy jó és kegyes, mert tapasztaljuk ezt a mindennapjainkban. De még ez a tudás sem lehet tökéletes, hogy az Isten természetéről szóló ismereteinket már ne is említsük. Arról tudhatunk valamit, hogy Isten mit csinál, de arról nem igazán, hogy mi is ő, mi a lényege.

Ugyanígy a Tóra és a mitzvák, amiket Istentől kaptunk, tartalmazzák az Ő bölcsességét és akaratát, de hogy miért kell az ezekben előírtak szerint cselekednünk, az meghaladja felfogóképességünket. Annyit tudhatunk, hogy Isten megismertette őket velünk. Viszont az a szép a Tórában és a mitzvákban, hogy minél többet tanulmányozzuk a Tórát és minél több mitzvát teljesítünk a hétköznapjainkban, annál közelebb kerülünk Isten bölcsességéhez és akaratához. Azáltal, hogy Istenhez tartozunk, nem korlátozódik életünk pusztán emberi tartalékainkra, mindig van lehetőségünk erőt meríteni a kimeríthetetlen Isteni bölcsességből. Másszóval minél több mitzvát teljesítünk, annál jobban fogjuk érteni őket. Tehát az egyetlen módja megérteni Isten parancsolatait az, ha először végrehajtuk őket. Ha azt mondjuk, hogy meg akarjuk érteni őket, mielőtt végrehajtanánk, az olyan, mintha azt mondanánk, hogy még azelőtt szeretnénk tudni úszni, hogy belemennénk a vízbe.

3

A zsidó hozzáállást úgy hívják, hogy Na’aseh V’Nishma. Azt jelenti, hogy először végrehajtjuk, s aztán majd megértjük. Ezzel a nézőponttal fogadtuk el a Tórát és a mitzvákat a Sínai hegyen. Hanukakor hatalmas kihívásokkal kellett a zsidóságnak szembenéznie, hogy ezt az életformát élhesse. S aztán jött Antiókhusz, Szíria görög királya, aki uralma alá hajtotta Izrael földjét. Akkoriban sok volt a görögök közt a tudós és a filozófus, akik mind úgy gondolták, hogy az emberi agynál és intelligenciánál semmi sem magasabb rendű. Nem hittek Istenben, a Teremtőben, mert nem értették Őt, s filozófiájuk szerint amit nem lehetett megérteni, az nem volt hihető. A Hanuka történetekor regnáló szír király, Antiókhusz a fejébe vette, hogy rákényszeríti a zsidókat, hogy adják fel hitüket és kövessék a görög utat. Azt akarta, hogy a zsidók ne kövessék azokat a mitzvákat, amik számára érthetetlenek voltak. Ilyen volt a körülmetélés, amit a 8-napos zsidó fiúcsecsemőkön hajtanak végre. Ami a Tórát illette, Antiókhusz nem bánta, ha a zsidók irodalmi vagy történelmi könyvként olvasták. Egész addig nem volt baja vele, amíg a zsidók nem úgy tekintettek rá, mint Istentől kapott szent könyvre.

4

A zsidó történelemben először került sor a kultúrák ilyetén ütközésére. Egyenlőtlen küzdelem volt, hisz Antiókhusz oldalán hatalmas és harcedzett sereg állt készen arra, hogy lemészároljon mindenkit, aki ellenszegült a király utasításainak. Emiatt aztán sok zsidó elfogadta az új rendet, s a zsidó vallás túlélése veszélybe került.

Szerencsére egy maroknyi zsidó Matitjahu és fiainak vezetésével nyíltan szembeszállt Antiókhusszal. Meggyújtották az igaz Istenhit lángját és Isten segítségével legyőzték a hatalmas túlerőben lévő görögöket. S ez a győzelem azoké volt, akik nem voltak hajlandóak kompromisszumot kötni az ellenséggel.

5

A zsidók győzelme a görögök felett nem pusztán csodás harctéri győzelem volt, hanem egy fantasztikus spirituális győzelem is, a világosság győzelme a sötétség felett. Ezt a spirituális győzelmet nyomatékosította az olaj csodája: találtak egy kis kannányi, egy napra elegendő tiszta olívaolajat a zsidók, amit a görököknek nem sikerült megszentségteleníteniük a Szentélyben. S ez az egy napnyi mennyiség 8 napon át lángolt. Hanuka 8 napja a 8 hanukai gyertyával arra emlékeztet, hogy a hanukai győzelem nem pusztán természetfeletti esemény volt. Nem egyszerűen a gyenge győzelme az erős felett, vagy a kevesek győzelme a sokak felett. Az akkori győzelem leginkább a zsidó világnézet és életforma győzelmét jelenti, vagyis azt, hogy a Tórát és a mitzvákat nem a korlátozott emberi elme által kell megérteni, hanem teljesítésükön keresztül.

6

Hanuka arra is emlékeztet minket, hogy a zsidók felett nem a természet törvényei uralkodnak. Amíg csak egy apró csoportnyi zsidó is létezik, aki hűséges marad a Tórához és a mitzvákhoz, annak minden tisztaságával és szentségével együtt, kompromisszumok nélkül, addig nincs olyan erő e földön, ami le tudná győzni őket.

Nincsenek megjegyzések: