A noahita törvények
A Talmud bölcsei szerint az emberiség nagy családját 70 különböző „alcsalád” alkotja 70 külön úttal.

Az emberiség történelmének hajnalán Isten 7 szabály követését parancsolta meg az emberiségnek, hogy a világát fenn lehessen tartani. Legalábbis ezt írja a Teremtés könyve a Talmud értelmezése szerint. Bölcseink azt mondták, hogy Noé gyermekei egy szép napon majd készen fognak állni arra, hogy visszatérjenek erre az útra, és amikor ez az idő eljön, akkor egy új világ fog kezdődni, ahol bölcsesség és béke uralkodik majd.

Ennek az „univerzális erkölcsi kalauznak” az a lényege, hogy az erkölcs, sőt maga a civilizáció is csak úgy létezhet, ha létezik Istenbe vetett hit. Ha nem hiszünk egy felsőbb hatalomban, akinek felelőséggel tartozunk és aki megfigyeli és ismeri cselekedeteinket, akkor nem leszünk képesek felülemelkedni az önzésen és intellektusunk relatív voltán. Ha a jót és a rosszat az ember maga határozza meg, akkor a jó mindig az lesz, amit ő maga akar, tekintet nélkül arra, hogy ez miként érinti embertársait.

Sínaj hegyénél Isten a zsidóságot bízta meg azzal, hogy igéjét hirdessék, hogy tudassák az emberiséggel, hogy egy Isten létezik és törvényeinek engedelmeskedni kell.

A zsidóság történelmének során azonban alig akadt olyan alkalom, amikor közvetlenül hirdethettük Isten létét. Leginkább indirekt módon volt csak alkalmunk rá.

A noahita törvényekben az a szép, hogy bárkire érvényesek az Afrika eldugott kis falvaiban élőktől kezdve indiai maharadzsákon át egészen egy átlag amerikai kisvárosban élőkig. Olyan, mint egy jó tanár útmutatásai: határozott, megbízható és érthető, de csak alapként szolgál, amire bárki építkezhet.

A 7 noahita törvény Noé minden gyermekének szent öröksége, amit minden ember a földön spirituális, morális és gyakorlati életében iránytűként használhat. Ha mindenki ezen törvények szerint élne, nagyot változhatna a világ.

S akkor most lássuk a törvényeket:


  1. Ismerd el, hogy egyetlen Isten van, aki Mindenható és mindenek felett áll. Ne helyettesítsd ezt a Felsőbb Erőt véges bálványokkal, akár magad, akár más lényeket bálványoznál. Ehhez a parancsolathoz tartozik az ima, a tanulás és a meditáció.
  2. Tiszteld a Teremtőt. Légy bármilyen frusztrált és ideges, soha ne átkozd Teremtődet.
  3. Tiszteld az emberi életet. Minden emberi lény egy külön világ. Egy élet megmentése egy világ megmentése. Egy élet elpusztítása egy világ elpusztítása. Ennek a törvénynek egyenes folyománya a mások életének segítése.
  4. Tiszteld a házasság intézményét. A házasság a legszentebb intézmény. Egy férfi és egy nő házassága Isten egységét jelképezi itt a földön. A hűtlenség támadás ez ellen az egység ellen.
  5. Tiszteld mások jogait és tulajdonát. Légy őszinte az üzleti életben. Ha Istenre hagyatkozunk az üzleti életben ahelyett, hogy tisztességtelenül üzletelnénk, azzal azt fejezzük ki, hogy bízunk Istenben, mint az élet fenntartójában.
  6. Tiszteld Isten teremtményeit. Először az embernek tilos volt húst ennie. Az özönvíz után azonban ez megengedetté vált, de csak azzal a feltétellel, hogy nem szabad felesleges szenvedést okozni egyetlen teremtmények sem.
  7. Légy igazságos. Az igazságosztás Isten dolga, de az embert bízta meg a szükséges gyakorlati törvények megalkotásával és betartatásával. Amikor kijavítjuk a társadalom hibáit, akkor a teremtés fenntarthatóságát biztosítjuk.Nincsenek megjegyzések: