Az extra shabbati lélek

Shabbatkor köztudottan kapunk egy extra lelket. Ennek megértéséhez azonban meg kell vizsgálnunk lelkünk 3 dimenzióját, a nesémát, a ruachot és a nefesht.

A neséma az agyban lakozik, a ruach a szívben, a nefesh pedig a májhoz kapcsolódik. A nefesh és a ruach, melyek az emberi érzelmekért felelősek, közvetlenül a testhez kapcsolódnak. A neséma azonban nem kapcsolódik 100%-osan a testhez. A neséma és a test az két külön entitás, melyek együtt laknak.

Halálunkkor a neséma elhagyja a testet, a nefesh marad, a ruach pedig ingadozik a két világ között, minden évben Yahrtzeit-kor visszatér a testbe, hogy addig az egy napig lakja.

A nefesh felelős a test fizikai igényeinek kielégítéséért, mint pl. az evés és ivás. A neséma pedig kimondottan csak a spiritualitással foglalkozik. Egy intellektuális lélek a neséma, ami vágyik arra, hogy szolgálhassa a Teremtőjét, s igyekszik megtanítani az embert arra, hogyan tudja életét úgy élni, hogy mindig teljesítse az Isteni akaratot.

A ruach egyfolytában közlekedik a nefesh és a neséma között. Hétköznaponként a nefeshez kapcsolódik, Shabbatkor azonban, amikor nincs evilági feladata, elválik a nefeshtől és a nesémához csatlakozik. Így tehát szombaton minden zsidó kap egy ún. “neséma yeterát”, extra lelket. Amikor pedig kimegy a szombat, a ruach visszatér a nefeshez, az extra lélek pedig a mennyekbe.

A Shabbat megtartásának két aspektusa van: kifelé a pihenés napja, befelé azonban a lelkünk egyesítése a Teremtőnkével. Ugyanígy az extra léleknek is két célja van. A külső az, hogy tudatmódosító szerekhez hasonlatosan élesítse érzékelésünket, hogy sokkal többet be tudjunk fogadni a világból, s ezáltal jobban tudjuk élvezni azt. A belső cél pedig az, hogy teljes lelkünkkel a Mindenhatóra tudjunk koncentrálni. A kettő együttes eredményeként sokkal intenzívebben érezzük Isten jelenlétét, főleg az Istentiszteletek alatt. Ez pedig mélyebb megértéshez is vezet, amiből az következik, hogy Tórát tanulni Shabbatkor a legélvezetesebb. A Shabbat ugyanis olyan egyedülálló alkalmat biztosít a Tóra tanulására, amikor anélkül tudjuk tanulmányozni, hogy arra gondolnánk, mit is kapunk érte cserébe. Amikor Shabbatkor merülünk el a Tórában, akkor minden evilági igényünkről elfeledkezünk, s képesek vagyunk addig ismeretlen magasságokba emelni lelkünket, s jobban megérteni a Tórát.

Shabbatkor nyitva áll a Tóra fényének kapuja. A Tóra rejtélyei elkezdenek megvilágosodni, és ez az Isteni Bölcsesség felerősíti az örömérzetet, amely az Istentiszteletek alatt átfolyik ereinkben.

S míg a neséma képes megértetni velünk hét közben a Tóra külső aspektusait, addig az extra lélek segít a Tóra rejtett, mélyebb értelmének megértésében.

Nincsenek megjegyzések: