Hakhel

Vannak a zsidó naptárban speciális évek. Az egyik ilyen évről már írtam. Minden 28 évben ugyanis ugyanazt a helyet foglalja el a nap az univerzumban, amit akkor foglalt, amikor megteremtette Isten. Ezt az ünnepet hívjuk Birkat Hachamah-nak, s emiatt speciális minden 28-ik év.

Még két ilyen speciális év van, az egyik a Shabbat-i év, a másik pedig a Hakhel. Először a Hakhel-ről írok, mert éppen Hakhel évében vagyunk. Egy későbbi bejegyzésben pedig a Shabbat-i évet ismertetem meg minden kedves olvasómmal.

Röviden a zsidó egység éve ez és mindig a Shabbat-i évet követi.

Utazzunk vissza a múltba, s képzeljük magunk elé a jelenetet:

Zsidók milliói, férfiak és nők, csecsemők és dédanyjaik, bölcsek és tanulók mind összegyűlnek Jeruzsálemben a Templom hegyen. Az óriási tömeg elcsendesedik, amikor Izrael királyi pompába öltözött uralkodója fellép az emelvényre és olvas a Tórából. A nép úgy érzi, újjá született ezáltal és a felolvasás inspirálóan hat rá. Az egység ezen képe és a kiteljesedés igénye egyesül, hogy újraélessze összetartozásuk érzését és helyes irányba orientálja az oly különböző embereket.

Manapság ugyan már elképzelhetetlen, de ez a jelenet minden hét évben megismétlődött az ősi Jeruzsálemben. S amikor a Szentély majd újjáépül, akkor felújításra kerül majd ez a szokás és maga a Messiás fog majd olvasni a Tórából.


És megparancsolá nékik Mózes, mondván: A hetedik esztendő végén, az elengedés esztendejének idejében, a sátorok innepén;

Mikor eljön az egész Izráel, hogy megjelenjék az Úr előtt, a te Istened előtt azon a helyen, a melyet kiválaszt: olvasd fel e törvényt az egész Izráel előtt fülök hallására.

Gyűjtsd egybe a népet, a férfiakat, az asszonyokat, a kicsinyeket és a te jövevényedet…


Az ősi Izraelben minden hetedik év Shabbat-i év volt. Egy teljes éven át állt a gazdaság, mert a farmerek, mezőgazdasági munkások nem foglalkoztak földjeikkel, hanem csak a tanulásra koncentráltak. A Shabbat-i év, mint ahogy azt a következő bejegyzésből látni fogjuk, a tanulás éve, amikor a spiritualitást helyezzük előtérbe és testünk igényei csak másodsorban jönnek.

A Hakhel évében, ami az első a hétéves ciklusban, a nemzet készen áll arra, hogy visszatérjen földet művelni. Először azonban Szukkot második napján, az új év tizenhatodik napján, mindenki összegyűlik a Szentélyben, hogy inspirációt gyűjtsön. Inspirációt ahhoz, hogy legyen erejük segíteni egymást a munkában a következő hat évben.


…a ki a te kapuidon belől van, hogy hallják és tanuljanak, és féljék az Urat, a ti Isteneteket, és tartsák meg és teljesítsék e törvénynek minden ígéjét.


Éljük újra a Sínai hegyi történéseket

Ezt az eseményt ismerjük Hakhel-ként. A hakhel tulajdonképpen azt jelenti, összegyűlni. Ez volt az egyetlen olyan esemény, amihez az összes zsidó jelenlétére szükség volt, hisz Isten ekkor atta át gondoskodón a Tórát.

Mindenkinek fel kell készítenie magát, hogy teljes figyelemmel, nagy átéléssel, megfelelő méltósággal tudja hallgatni a Tórát. Mindenkinek úgy kell tekintenie, mintha magától Istentől hallaná a szavakat.

A régi időkben miután a nép összegyűlt, a király a Szentély udvarán megáldotta a Tórát, melyet maga Mózes írt, majd felolvasott a Deuteronomiumból. Ezt követően pedig elmodott még jónéhány áldást és imádságot.

Manapság azonban másképp zajlik a Hakhel, mivel ez a mitzvah (tórai parancsolat) csak akkor él, ha minden egyes zsidó a Szentföldön tartózkodik. Ma úgy tartjuk ezen évet, hogy több eseményt szervezünk az összetartozás jegyében és bátorítjuk egymást arra, hogy még több időt fordítsunk a Tóra tanulmányozására.

S itt egy hakheli gyerekdal. Szép, fülbemászó a dallama:

Gyerekdal

Nincsenek megjegyzések: