Elul hónap mélyebbenAz Elult követő Tisri hónap az év ünnepekben leggazdagabb hónapja. Rosh Hasanát, Yom Kippur-t, Szukkotot és Szimhat Tórát mind ebben a hónapban ünnepeljük. A Főünnepeket ki így, ki úgy, de mindenki tartja. Ez ad értelmet a folytonos megújulásnak és ez szolgál inspiráció gyanánt az elkövetkezendő évre.

Az ünnepeink nem csak adott eseményekről szóló megemlékezések, hanem újra is éljük az ünnepre okot adó eseményt minden egyes alkalommal. Tisri hónapjában az Isten és a zsidó nép s Isten és a világ közötti különleges kapcsolat kialakulását éljük újra. Ahhoz, hogy ennek megfelelő méltósággal tudjunk ünnepelni, fel kell rá készülnünk, s erre a felkészülésre hivatott Elul hónapja.

Rosh Hasana-kor újra elfogadjuk Isten Királyságát, s azt, hogy amikor a teljes teremtést elbírálja a Mindenható, akkor elbírálja az univerzumot is annak minden teremtményével együtt.

Yom Kippur az a nap, amikor Isten megbocsát nekünk minden vétkünkért, amit az elmúlt évben elkövettünk. Szukkot és Szimhat Tóra pedig már örömünnep, a felhőtlen boldogságot ünnepeljük, amit a Teremtővel megújított kapcsolat jelent.

Mint láthatjuk, nagyon fontos és lényeges, hogy megfelelően felkészüljünk az ítéletle, hogy megérdemeljük a megbocsájtást és hogy őszintén tudjuk értékelni a kapcsolat megújítását. Szükség van hát Elul hónapjára ahhoz, hogy megfelelően fel tudjunk készülni.Selichot

“Dávid király teljesen öszeomlott, amikor prófétaszerűen előre látta a Szentély elpusztulását és az áldozati állatok megsebzését. Megkérdezte hát Istent, hogyan tuják a zsidók majd jóvátenni bűneiket. S Isten azt válaszolta neki, hogy össze kell majd gyűlniük egységben az Ő színe előtt, s együtt meg kell vallaniuk bűneiket és el kell mondaniuk a Selichot imát, s akkor imáik majd meghallgatásra találnak.”

Ahogy egyre közeledik az új év s a fő ünnepek, készülődésünk nagy sebességre kapcsol. Pár nappal Rosh Hasana előtt elkezdjük mondani a Selichot imát, ami a bűnbánás imája. Hosszú imasorozat ez, aki tud héberül olvasni, itt megtekintheti.

Askenázi szokás szerint szombat este, éjfél után modják az elsőt és legalább négy napon át minden nap el kell mondani. Emiatt ha Rosh Hasana első napja csütörtökre vagy Shabbatra esik, akkor a Selichot a Rosh Hasanát közvetlenül megelőző Shabbatkor kezdődik, ha pedig keddre vagy szerdára, akkor nagyjából másfél héttel az új év előtt.

Szefárd szokás szerint Elul hónapjának minden egyes napján elmondják ezen imát.

Fontos, hogy zsinagógában imádkozzuk ezt el, mert vannak olyan részei, amiket csak minyen (minimum 10 felnőtt zsidó férfi) előtt lehet elimádkozni.

Sok zsidó közösségben ezt az imát a 10 bűnbánó nap alatt is elmondják (ez a Rosh Hasana és Yom Kippur közötti időszak).Rosh Hasanát megelőző nap

Rosh Hasanát megelőző napon az Istentiszteleteken kihagyjuk az imák megbánást tartalmazó részeit, mivel biztosak vagyunk abban, hogy ennyi készülés után a jók könyvébe fogunk kerülni, s magabiztosságunk távol tartja a sátánt is.

Ezen a napon elvégezzük a Hatarat Nedarim ceremóniáját is, ami a be nem tartott ígéreteket teszi semmissé és így nem lesz bűnünk az ígéret be nem tartása. Közösségenként változik hogy hány ember előtt kell elvégezni.

Szokás ilyenkor Mikvába is elmenni, férfiaknak és nőknek egyaránt.

Néhányaknál az a szokás, hogy új kést vesznek ezen a napon. Ennek a következő a háttere: Bár Isten egy, és mindent ő irányít, van egy csoportnyni angyal, akik végrehajtják utasításait. Chatach-nak hívják azt az angyalt, aki a megélhetésért felel. S a chatach szó azt jelenti szó szerint, hogy vágni.

Az ünnepet megelőző nap az a legjobb, ha minden szabad pillanatunkat Zsoltárok mondásával töltjük. S a legjobb, ha Rosh Hasana mindkét napján minden szabad időnket ennek szenteljük.

Nincsenek megjegyzések: