Renikarnáció

Az élet egyik legnagyobb kihívása megérteni, hogy “miért?”

Gyakran keressük ösztönösen az értelmét és célját egy-egy eseménynek, különösen akkor, amikor krízishelyzetbe kerülünk vagy trauma ér minket. S hideg zuhanyként hat ránk a felismerés, hogy talán sosem lelünk választ a kérdésünkre.

A Kabbalah segít felfrissíteni hitünket, amikor a reinkarnációt és lélekvándorlást magyarázza el nekünk. Habár nincs direkt utalás a témára, a legnagyobb Kabbalisták mégis világosan elmagyarázzák alaptételeit.

A lélek örök, egy Isteni szikra, avagy “Isten egy része”, ahogy Jób utal rá. A lélek létezik mielőtt a testbe lép és tovább él azután is, hogy a testet örök nyugalomra helyezik. S bár a lélek a magasabb szintű világokból származik, vannak azért olyan dolgok, amiket nem tud elérni a mennyben. Azt már tisztáztuk, hogy a teremtés célja az, hogy otthont teremtsen Istennek ebben a világban. S bár a magasabb szintű világok kínálják a legjobb jutalmat a léleknek földi élete befejezése után, nem ezen világok elérése a teremtés célja. Isten célja az volt, hogy olyan világot teremtsen, ahol jelenléte rejtve van és a sötéstség és a gonosz van túlsúlyban. Gyermekeit pedig azzal bízta meg, hogy otthont teremtsenek Neki ebben a világban, s a lélek a Tóra betartásával teljesíti ezt a feladatot.

A Kabbala szerint a lélek 613 csatornából áll. Ha a lélek földi élete során teljesíti a Tórában található 613 parancsolat mindegyikét, akkor örökre felemelkedik. Azonban a lélek általában nem képes minden parancsolatnak eleget tenni egyetlen földi élet során, így addig kell újra és újra földi életet élnie, amíg gonolatban is, beszédben is és tettekben is az összes parancsolatot nem teljesíti.

Létezik a zsidó vallásban az ún. Gehenom, ahol a lélek megtisztul a földi élete során elkövetett hibáktól / bűnöktől, mielőtt a mennybe emelkedne. Joggal merülhet hát fel a kérdés, hogy akkor ez mégis hogyan egyeztethető össze a reinkarnációval. A kabbalisták ezt úgy magyarázzák, hogy a léleknek csak az a része tér vissza a földre, amelyikre nem hatott a Tóra tanulása és a mitzvák teljesítése az első inkarnáció alkalmával. A többi rész véglegesen felemelkedik. A Kabbala hosszasan tárgyalja, hogy miként és hogyan lehetséges szétdarabolni a lelket, és hogyan tud a lélek csak egy kis darabja visszatérni a földre.

Ez az ideológia még Ádámra vezethető vissza, akinek lelke magában foglalta az összes jövőbeni lelket. És Jákobra, akinek lelke 70 részből állt, ami később tovább osztódott Izrael népének 600.000 lelkére. Ez a 600.000 lélek pedig újabb 600.000-re osztódott. S a különféle inkarnációk során a lélek minden egyes kis darabkája lassacskán felemelkedik, s mikor a teljes egész lélek felemelkedett, akkor többet az a lélek nem ölt testet.

Ez magyarázatot ad arra is, hogy miért vannak olyan emberek, akik megmagyarázhatatlanul kötődnek egyetlen mitzvah teljesítéséhez, tökéletesítéséhez. Könnyen lehet ugyanis, hogy ennek az embernek a lelke azért öltött ismét testet, hogy ennek az egy mitzvának a betartását tökéletessé fejlessze.

Más okból is reinkarnálódhatnak azonban a lelkek. Pl. azért, hogy egy meghatározott tettet végrehajtsanak, mondjuk visszafizessenek egy adósságot vagy jóvátegyenek egy bűnt. Ezt a koncepciót is részletesen tárgyalja a Kabbalah.

A legérdekesebb annak a tanulmányozása, amikor egy sokkal korábbi generációból származó lélek egy későbbi generációban, speciális körülmények közé tér vissza, ami pontosan annak a bűnnek a jóvátételére van szabva, amit anno elkövetett. Hosszú levezetés után Rabbi Dovber arra a következtetésre jutott, hogy az 1492-ben Spanyolországban az inkvizícó áldozatául esett zsidók azon lelkek reinkarnációi voltak, akik az első Szentély idejében bálványt imádtak. Akkor elfordultak Istentől az üldöztetés hatására, az inkvizíció idején viszont inkább vállalták a Teremtőért a halált, semhogy megtagadták volna hitüket. S bár a test nem értette, miért is kellett máglyán elégnie, a lélek tudta, hogy ez a kulcsa az örök felemelkedéshez.

Nem lehet azonban minden tragédiát csupán a lélekvándorlással magyarázni. Pl. a Holokausztot sem, bár elképzelhető, hogy része volt a lélekvándorlás is ennek a tragédiának. Az ilyen brutális népirtások okainak megértése meghaladja felfogóképességünket. Ahogy egy próféta is közvetítette Isten szavait: “Az én módszereim nem a te módszereid, az én gondolataim nem a te gondolataid”

S bár nem minden szenvedést lehet a lélekvándorlással magyarázni, azonban a reinkarnáció mindenképpen segíthet megérteni az olyan haláleseteket, ahol hirtelen távozik az élők sorából valaki baleset, betegség vagy háború miatt. Előfordulhat ugyanis, hogy a léleknek meghatározott időre kellett csak visszatérnie, hogy elérjen egy meghatározott célt, s mikor ezt elérte, akkor örökre visszatérhet Istenhez.

Talán a meddőséggel sújtott pároknak is vígaszt nyújthat, hogy lehet, hogy azért nincs gyermekük, mert a szaporodás parancsolatát előző inkarnációjuk során már teljesítették. Bármennyire is ezzel a magyarázattal vígasztalódunk azonban, meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy legyen gyermek. Persze a zsidó vallás előírásainak keretein belül.

Nincsenek megjegyzések: