Kóser-e az asztrológia?

A jövendőmondás hatalmas üzlet. Az újságokban írt horoszkópoktól kezdve a vállalatok tanácsadóiig nagyon sokan próbálnak azt kihasználva pénzt keresni, hogy nagyon vágyunk arra, hogy tudjuk azt, amit nem tudunk: a jövőt. Sokan éreznek ellenállhatatlan késztetést arra, hogy egy-egy nagyobb döntés előtt megnézzék a horoszkópjukat. Baj lenne ez? Hihet-e egy intelligens ember az asztrológiában anélkül, hogy nevetségessé válna?

Érdekes látni, hogy a Talmud rabbijai számottevő hitelt adtak az asztrológiának. A Talmud azt mondja, hogy Ádár hónap kezdetén mindenki nagyon boldog szokott lenni. Egy rabbi még hozzátette ehhez, hogy ha lehet, ne pereskedjen senki nem-zsidóval Av hónapban, mert akkor nem kedvező a mazal, várjon inkább Ádár hónapig, amikor már kedvező. A mazalt általában szerencsének szokták fordítani, de szó szerint konstellációt, csillagképet jelent.

Az asztrológiát nem csak a jövőbeni események tervezésekor szokás figyelembe venni, az emberi természetet is befolyásolja. A Talmud szerint a Nap alatt születettek kiemelkedő emberek lesznek, a Vénusz alatt születettek gazdagok és erkölcstelenek. A Merkúr alatt születettek bölcs emberek lesznek jó emlékezőtehetséggel megáldva. A Hold alatt születettek a gonosztól fognak szenvedni, a Szaturnusz alatt születettek pedig frusztráltak lesznek. A Jupiter alatt születettek becsületesek, tisztességesek lesznek, a Mars alatt születettek pedig vagy sebésszé vagy mészárossá válnak.

Emiatt a rabbik szerint a születésnap az a nap, amikor a személyes asztrológiai potenciálunk a maximumot tudja nyújtani.

És itt van egy kellemetlen ellentmondás. Míg az asztrológia kiemelkedő helyet foglal el a rabbik körében, a zsidó előírások tiltják, hogy asztrológusok tanácsát kérjük. Viszont ha az asztrológia igazi tudomány, akkor miért ne kérhetnénk asztrológus tanácsát? A következő Midrásból vett tanmese megvilágítja ezt.

Egy király egyszer meghódított egy új provinciát, s az addigi vezetők jónak látták a jó kapcsolat kiépítését a hódítókkal. Néhányan a bárókkal és grófokkal kezdték a kapcsolat kiépítését, mások a lovagok mellett döntöttek, megint mások pedig a miniszterekkel lettek jóban. A legbölcsebbek azonban úgy döntöttek, hogy magát a királyt keresik meg, mondván, hogy a grófok, bárók, lovagok és miniszterek változhatnak, a király viszont állandó.

A Midrás szerint ugyanígy vannak olyanok, akik csak a csillagképeknek tulajdonítanak jelentőséget és azt igyekeznek szolgálni. A monoteista Istenhívők azonban látják, hogy Isten áll mindezek felett, s minden más neki rendeli alá erejét, s az Ő akaratát, parancsolatait teljesíti.

Mivel a világon minden ok-okozati összefüggésben van, ezért a természet törvényei értelmében Ádár hónap jónak számít asztrológiai szempontból, és az ebben a hónapban születtettek egyedi asztrológiai potenciállal jöttek a világra. Viszont csak erre támaszkodni azt jelentené, hogy elfogadnánk, hogy a természetnek saját, Istentől független akarata, élete van. Valójában viszont a természet épp Isten akaratának megtestesítője. Ezért fontos az imádkozás. Földi létünk arról próbál meggyőzni minket, hogy életünket a természet törvényei irányítják. Az imádkozás emlékeztet minket arra, hogy a természetet Isten irányítja.

Az ebben rejlő üzenet egyértelmű: a természet és törvényei, beleértve az asztrológiai igazságokat is, hatással vannak az életünkre. Kedvező és kedvezőtlen körülményeket teremt, átitatja személyiségünket bizonyos tulajdonságokkal. Viszont tisztában kell lennünk azzal, hogy a mindent mozgató erő nem a természeté, hanem Istené, aki megteremtette az eget és a földet.

Nincsenek megjegyzések: