A zsidó meglátás a messiásról
Mi is az a “Világ vége”?

A világ vége kifejezés a Számok Könyve 24:4-ből származik. Mindigis úgy gondoltak rá, mint a Messiási-korszak kezdetére. Nézzük meg, mit tart a zsidó vallás a Messiásról.

Mit is jelent az a szó, hogy Messiás

A szó általában megváltóként használatos a magyar nyelvben. A héber szó szó szerinti megfelelője azonban “felkent”. A Bibliai héberben azokat hívták messiásnak, aki önerejéből elért egy nagyfokú nemességet és nagyságot. Pl. a Főpapot úgy is nevezték, hogy Kohen Hamashiach.

A Talmudi nyelvezetben a Messiás szó annak a zsidó vezetőnek van fenntartva, aki majd megváltja Izraelt a Világ Végén.

A Messiásba vetett hit

Anno Maimonidész leírta a zsidó vallás útmutatóit, alapelveit. Az egyik ezek közül az, hogy eljön majd egy zsidó vezér, telve elsöprő energiával, aki Dávid király közvetlen leszármazotta lesz, s ő újra fogja építeni a Szentélyt Jeruzsálemben és minden zsidót visszavisz Izrael földjére.

A föld minden nemzete el fogja ismerni őt vezérként, s követni fogja őt. Amikor eljön a Messiás, világbéke fog uralkodni, nem lesz több háború, nem lesz több népirtás és sokkal magasabb színvonalú lesz az élet. Mindenki imádni fogja Istent és egy sokkal mélyebb, spirituálisabb életet fog élni. A zsidóság el lesz foglalva a Tóra tanulmányozásával és titkainak megfejtésével. Az eljövendő Messiás fogja beteljesíteni Isten célját a teremtéssel: az emberek otthont teremtenek majd Istennek az alacsonyabb-szintű világban, hogy megmutassák az anyagi világban is jelenlévő mély spiritualitást.

Ez nem utopisztikus álom. A zsidó vallás tényleg hisz abban, hogy a megfelelő vezetéssel az emberiség meg tud és fog változni. A Messiás, vezetői képességének, elsöprő erejű személyiségének, jó példamutatásának és mély alázatának köszönhetően, képes lesz inspirálni az embereket, hogy szomjazzák a jót. Egy látszólag utopisztikus álmot fog valóra váltani. Isten embereként fogják elsimerni és még Mózesnél is jobb vezetői képességekkel lesz megáldva.

A mai társadalomban sokakat elkeserít az etikus viselkedés és a morál színvonalának zuhanása. Nagyon sok a bűncselekmény, a drog- és alkoholfogyasztás egyre nő, a gyerekek már egyre kevésbé tisztelik szüleiket. Ugyanakkor a technológia rohamléptekben fejlődik. Kétségtelen, hogy ha megfelelően közvetítik a fejlesztéseket az emberek felé, akkor minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy a világon mindenki nagyon jó színvonalon éljen. S mégis hiányzik ehhez a szociális érzékenység és a politikai akarat. A Messiás, amikor eljön, minden embert inspirálni fog arra, hogy ezt a célt el akarja érni.

Miért emberi Messiásban hiszünk?

Sokan hiszik, hogy a világ majd magától eljut a Messiási Korba, mindenféle emberi segítség nélkül. A judaizmus azonban elutasítja ezt a feltételezést. Az emberi történelem másról sem szól, mint birodalomépítőkről, akik bármit megtesznek a hatalomért.

Mások az Armageddonban hisznek. Úgy gondolják, hogy a világ el fogja pusztítani magát nukleáris fegyverrel vagy terrorizmus által. A judaizmus ezt a nézetet is elutasítja.

A zsidóság prófétái emberi vezető eljöveteléről beszélnek, kinek erejét még nem tapasztalta a világ. Egyedülálló példája és vezetői képessége inspirálni fogja az emberiséget, hogy megváltozzon.

A Messiás az Írásokban

A Deuteronómium 30:1-ben Mózes azt jövendöli, hogy miután a zsidók szétszóratnak a világ négy sarkába, el fog jönni egy olyan idő, amikor mind visszatérhetnek Izraelbe és teljesíthetik a Tóra összes parancsolatát.

A nem zsidó Bilam próféta azt jövendöli, hogy ezt a visszatérést a Messiás fogja vezetni. (Számok könyve 24:17-20)

Jákob a Shilo nevet használja, amikor a Messiásról beszél. (Teremtés könyve 49:10)

Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Amos, Joel és Hosea próféták is mind említik a Messiási korszakot.

Milyen vezér is lesz a Messiás?

A Messiás olyan ember lesz, akinek átlagon felüli erényei vannak. Professzionális szinten ismeri majd az írott és a beszélt Tórát. Folyamatosan arra fogja buzdítani a zsidókat, hogy tartsák be a Tórában írottakat és a nem zsidókat arra, hogy a Hét Egyetemes Noahita Törvényt tartsák. Tiszta szívvel fogja szolgálni a Tórát és bátorít majd mindenki mást is arra, hogy a lehető legtöbbet hozza ki magából. Mindezek felett pedig a Messiás lesz az igaz Zsidó Király, teljesen alázatos és mégis hihetetlenül inspiráló.

Mikor jön majd el a Messiás?

A zsidók minden nap várják a Messiást. Minden imánk arról szól, hogy kérjük Istent, hozza el őt nekünk. A Talmud azonban beszél arról az időről, amikor el kell majd jönnie a Messiásnak. S ha erényesek vagyunk, talán még előbb is eljön, mint ez az előre megállapított időpont. S bár rejtély, hogy pontosan mikor is jön el, a Talmud szerint még a 6000. zsidó év előtt. (Most 2009-ben 5769-et írunk, 2009. szeptember 18-tól pedig 5770-et)

Az mindenesetre biztos, hogy ha erényesen viselkedünk és betartjuk a Tórát, akkor korábban fog eljönni, mint az előre meghatározott időpont.

Bármely korszakban eljöhet a Messiás. Minden generációban van egy olyan személy, aki képes arra, hogy Messiássá váljon. Amikor Isten elérkezettnek látja az időt, akkor azt az egy személyt fel fogja ruházni a szükséges erővel, hogy el tudja hozni a megváltást.

Bármely potenciális Messiásnak Dávid király közvetlen leszármazottjának kell lennie és elkötelezettnek a Tóra tanulása iránt. Nagyon sok ma élő zsidó vissza tudja vezetni a családfáját Dávid királyig. Mamonidész, egy XII. században élt zsidó filozófus azt mondja, hogy ha találkozunk valakivel, akiben minden szükséges tulajdonság megvan ahhoz, hogy Messiás legyen, akkor ő a potenciális Messiás. Ha pedig sikeresen újraépíti a Szentélyt és a száműzetésben élő zsidókat mind Izraelbe gyűjti, akkor ő maga a Messiás.

Mi is fog majd történni, amikor eljön a Messiás?

Maimonidész szerint a Messiás legelőszöris újraépíti a Szentélyt, majd összegyűjti a világ összes zsidóját Izraelbe. Jeruzsálem és a Szentély Isten imádatára fog koncentrálni, s a Tórát és Isten szavát innen fogja hirdetni.

A Sanhedrin (71 zsidó bölcsből álló felső bíróság) újra fog majd alakulni és minden törvényről dönt majd. Eddigre minden zsidó minden Tórai parancsolatot tart majd. Bár manapság nagyon erős az asszimiláció, egyre többen térnek vissza a Tórához. Ez pedig ismét csak elősegíti a Messiás mielőbbi eljövetelét.

Fognak-e csodák történni?

A Talmud sok aspketusból vizsgálta már a kérdést, és mindig arra jutott, hogy ha erényesek, tisztességesek, Istenfélők vagyunk, akkor a messiási megváltást csodák fogják övezni. Viszont a legnagyobb csoda az lesz, ha eljön a Messiás.

Egyes meglátások szerint Isten maga fogja felépíteni a harmadik Szentélyt. Mások szerint a Messiás. Megint mások szerint ketten együtt. Vannak, akik azt mondják, hogy a Messiási korszak két részből fog állni. Először egy csodák nélküli periódus lesz, ami egy csodákkal teli időszakhoz vezet majd.

Majmonidész szerint nem az a fontos, hogy mikor és hogyan következik be a Messiási korszak, hisz az ilyen részletek nem tartoznak a hit alaptételeihez. A fontos az, hogy várjuk és higgyünk benne.

Milyen lesz a világ a Messiás eljövetele után?

Tulajdonképpen sok változás nem lesz. Minden nemzet kész lesz arra, hogy elfogadja a Messiás szabályait. Minden nép össze fog fogni, hogy egy olyan új világot alkossanak, ahol nincs több háború vagy más egyéb konfliktus. A féltékenység, a gyűlölet, az irigység, a politikai ellenségeskedés mind-mind el fog tűnni, s az emberek csak a jót, kedvességet, békét vágyják majd.

A Messiási korban olyan lesz a technológia, hogy mindenkinek magas színvonalú életet biztosítson. Bőven lesz élelmiszer és nem fog sokba kerülni. Az emberek azonban inkább Isten megismerésére fognak koncentrálni, kevésbé lesznek anyagiasak, inkább elmerülnek majd a spiritualitásban.

Mit tehetünk, hogy hamarabb eljöjjön?

Minél több jót kell tennünk és minél kedvesebbé kell válnunk. A zsidóknak tanulniuk kell a megváltásról és tudatában kell lenniük, hogy bármikor eljöhet a messiás. Az adakozás szintén elősegíti eljövetelét. Imádkozni kell Jeruzsálem újraépüléséért, s minden zsidónak vissza kell térnie a Tóra szerinti életmódhoz.

Összefoglalva tehát: egy zsidó az örök optimista. Még a legsötétebb korszakban is egy szebb jövőért, világbékéért és spiritualitásért imádkozik.


Nincsenek megjegyzések: