Cicesz és Talesz

Ezek is fontos szerepet játszanak egy zsidó férfi mindennapi életében.

Free Image Hosting at www.ImageShack.usÍrva vagyon, hogy ruhánkon rojtokat kell viselnünk, hogy emlékeztessen minket arra, hogy kik vagyunk és miér élünk. A régi időkben az emberek a felöltőjükön hordták ezeket a rojtokat, amik a mindennapi ruhatáruk részét képezte. Manapság a zsidó kisfiúk és férfiak kétféle módon tehetnek eleget ennek a micvának nap mint nap. Az egyik az, hogy a reggeli imádság alatt Talesz Gadolba burkolózik, ami tulajdonképpen egy nagyobb lepel. A másik pedig az, hogy visel egy kisebb poncsót, amit Talesz Katannak hívnak. (szó szerint kicsi leplet jelent) A legtöbb férfi az inge alatt hordja. Magukat a rojtokat hívják cicesznek. A fonalak, s a csomók rajtuk reprezentálják a 613 parancsolatot a Tórában, ami szerint egy zsidónak élnie kell az életét.

A héber abc minden egyes betűjének van számértéke. A cicesz héber szó betűinek számértéke összesen 600. Ha ehhez hozzáadjuk a 8 fonalat és 5 csomót, amik a rojtokat alkotják, akkor pont 613 jön ki végeredményül.

A cicesz viselése a zsidó büszkeség egyik jele. A zsidók a történelem folyamán általában eltérően öltözködtek a nagy többségtől, még akkor is, ha ez veszélybe sodorta őket. Szerencsére ma már a legtöbb országban nem kell félnie egy zsidónak, ha a vallását akarja gyakorolni, s ezt öltözködésével is kifejezi. A ciceszt, mint egyfajta “zsidó egyenruhát” manapság már nyugodtan lehet büszkeséggel viselni.

A ciceszt általában egész nap viselni szokták. Rojtjaira nézve a férfinek egész nap eszébe ötlik, hogy Istent szolgálja. Nem kötelezően betartandó előírás egész nap viselni, nem is kötelező, ha valaki nem hord felette olyan ruhadarabot, aminek van négy sarka, de a reggeli Shemánál és az Istentiszteletek alkalmával viselni kell. A zsidó kisfiúk formális zsidó képzése 3 éves korukban kezdődik, ekkor szokták megkapni az első ciceszüket is.

A cicesz és talesz négy sarkában négy gyapjúszalag lóg, amit egy lukon fűznek át. A luk mind a két oldalán lelógnak a szálak, íly módon nyolc szál lesz belőle. Ezeket aztán az előírásoknak megfelelően összecsomózzák, hogy aztán elnyerje végleges formáját. Ha később kioldódik egy csomó, vagy az egyik gyapjúszál foszladozni kezd, akkor amíg helyre nem hozzák, addig tilos az adott darabot viselni. Ugyan amíg még 7 épségben maradt rojtja van, addig az adott talesz vagy cicesz kóser, de nem csak ettől függ a kósersége, nagyon összetettek az ide vonatkozó törvények.

Ha taleszt vagy ciceszt vásárolunk, bizonyosodjunk meg afelől, hogy megbízható, Istenfélő kereskedőtől vesszük, mert nagyon összetettek az elkészítésére vonatkozó szabályok, s nem szeretnénk tréflit venni.

Ciceszt viselni napközben szokás, nem része a naplementét követő viseletnek. Ezt a Tóra következő mondatából lehet levezetni: “S majd látni fogod, s emlékezni fogsz Isten minden parancsolatára”. Mivel a látás természetesen a nappalhoz kötődik, ezért kell napvilágnál viselni. Ugyan nem tilos éjszaka is viselni, de áldást mondani rá csak nap közben lehet.

A talesz viselése általában a reggeli imádságokon szokás. A legtöbb askenázi közösségben a férfiak csak az esküvőjük után kezdenek taleszt viselni. A szefárdi zsidóknál viszont az a szokás, hogy a fiú akkor kezd taleszt viselni, amikor Bar Mitzvah lesz, vagy még korábban.

Mindig, mielőtt valaki felveszi a ciceszt vagy a taleszt, meg kell győződni arról, hogy a rojtok nem szakadtak, mivel akár egy szakadt szál is érvénytelenítheti az egész ruhadarabot.

A taleszt mindig a tfilin előtt kell felvenni a reggeli imádságokkor. S persze erre is megvan a megfelelő áldás.

Hogyan kell felvenni a taleszt?

Négy egyszerű lépésben tudja a zsidó férfi magára teríteni:

1. Az összehajtogatott taleszt a jobb vállra vetjük, s megvizsgáljuk a rojtokat

Free Image Hosting at www.ImageShack.us2. Széthajtjuk a taleszt, szétfeszítjük, megcsókoljuk a felső szélét s a hátunk mögé vetjük. Ekkor kell elmondani az áldást is rá.

Image Hosted by ImageShack.us


3. Fogjuk össze a két jobb sarkot, emeljük fel…

Free Image Hosting at www.ImageShack.us4. …s vessük át a bal váll fölött. A bal sarkokat pedig a mellkas bal felére. Így a négy rojt mind baloldalt van, kettő elöl, kettő hátul.

Image Hosted by ImageShack.us


A reggeli Istentisztelet alatt két imádságnál össze kell fogni a rojtokat a taleszen, megcsókolni és elengedni.

Ezen darabok viselése

A ciceszt ugye azért kell viselni, hogy emlékeztessen a Tórára, Istenre, az Ő parancsaira. Úgy kell hordani, hogy a rojtok látszódjanak. A ciceszt a WC-n kívül mindenhova lehet és kell is viselni.

Nincsenek megjegyzések: