Ábrahám legyőzi ChedarlaomertLótnak hamarosan meg kellett tapasztalnia, hogy mérhetetlen kapzsiságának nem csak majdnem teljes vagyonába, hanem majdhogynem az életébe is kellett kerülnie.

A Jordán völgyében 5 ősi város volt, Szodoma, Gomora, Admah, Zebaim és Bela/Zoar. Ezeket a városokat a Tigris keleti partján található Elam hatalmas urakodója foglalta el. 12 évig dicsőítették ezek a városok újdonsült uralkodójukat, de aztán fellázadtak ellene és visszaszerezték függetlenségüket 13 évre. A 14. évben azonban Elam uralkodója szövetkezett az országát körülvevő királyságok uralkodóival és elindult visszahódítani ezeket a területeket. Már odaúton is rengeteg győzelmet arattak. Az 5 város félelemmel telve készült a csapásra, úgy tervezték, hogy a Siddim völgyében található bitumengödrökben fogják ellenségeik halálukat lelni, de maguk a szodomaiak és gomoraiak váltak a gödrök áldozatává. A többiek Jerikó felé menekültek, hátrahagyva minden kincsüket a hódítók számára.

A hadifoglyok között volt Lót is, Ábrahám unokaöccse, aki Szodomában maradt. Ábrahám a Mamrei tölgyfaligetben tartózkodott, amikor értesült erről a hírről.

Azonnal összehívta mind a 318 emberét, és üldözőbe vette Chedarlaomer (Elam királya) seregét. Merész tett volt, de Ábtahám bízott Isten segítségében és az Ő igazságtételében. Éjjel támadtak, és Isteni csodák segítségével legyőzték Chedarlaomer erősen túlerőben lévő seregét. Ábrahám visszaszerezte a hadizsákmányt, kiszabadította a hadifoglyokat, s hálaadó imákat énelket Istennek, amiért segített legyőzni az ellenséget.

A győzelem után Ábrahám hazaindult Lóttal és a többi hadifogollyal. Shaveh völgyében találkozott Szodoma királyával és Malkitzedekkel, Szálem királyával. Malkitzelek Noé fia, Shem volt, akik pap is volt egyben. Papi tisztségében felajánlott Ábrahámnak kenyeret és bort, majd meg is áldotta őt, Ábrahám pedig odaadta neki a tizedét annak, amit visszaszerzett Chedarlaomertől.

Szodoma királya pedig hálából felajánlott mindent Ábrahámnak, amit Chedarlaomer seregei az ő királyságából vittek el, de Ábrahám nem fogadta el ezt az ajándékot, mert nem akarta, hogy bármi is a tulajdonában legyen, ami bálványimádóktól származik. Hű segítőinek, Anernek, Eshkolnak és Mamrének, azonban nem tiltotta meg, hogy elfogadják, amit felajánlottak nekik.

Nincsenek megjegyzések: