Parah és Hachodesh

Purimot követően teljes gőzre kapcsol a Pészachra való felkészülés. Ami az otthont illeti, megkezdődik a kovásztalanítás. Ami az zsinagógát illeti, megtoldjuk a Tóraolvasást két speciális Pészach előtti részlettel. A Nisszán hónap elsejét közvetlenül megelőző Shabbatkor a “Hachodesh”, az ezt megelőző héten pedig a “Parah” hangzik el.

Parah

A Parah (Számok könyve 19) Tóra-szakasz részletesen leírja a “Red Heifer” (Vörös Tehén) törvényeit és azt a folyamatot, aminek során megtisztul az az ember, aki rituálisan tisztátalanná vált, amikor kapcsolatba került egy holttesttel.

Amikor még állt a Szentély Jeruzsálemben, minden zsidónak meg kellett tisztulnia ahhoz, hogy bemutathassa a Pészachi áldozatot. Manapság azonban nem tudjuk a Szentéllyel kapcsolatos parancsolatokat szó szerint teljesíteni (tekintve, hogy már nem áll a Szentély), ezért spirituálisan teszünk eleget a parancsolatnak. Méghozzá úgy, hogy tanulunk ezekről a Tórában leírt törvényekről. Ezért hát olvassuk és tanulmányozzuk a Parah-ot a Pészachra való felkészülés során.

Néhány Halachikus hatóság szerint bibliai előírás, hogy ezt a speciális Parah-részletet minden férfi meghallgassa.

A speciális Parah haftorah (Ezékiel 36:13-36) pedig arról értekezik, hogy Isten hogyan ígérte meg, hogy megtisztít minden zsidót, amikor azok majd mind visszatérnek Izrael földjére a messiási érában.

Hachodesh

A Hachodesh Tóraszakasz (Exodus 12:1-20) azt a beszélgetést írja le, ami Isten és Mózes között zajlott Nisszán elsején, két héttel a kivonulást megelőzően. Szó esett a zsidó naptár kialakításáról, a pészachi áldozat bemutatásáról, a maceszről, a keserű fűről és a széderről.

A speciális Hachodesh haftorah (Ezékiel 45:18 - 46:15) egy prófécia arra a pészachi áldozatra vonatkozóan, amit majd a III. Szentélyben fogunk bemutatni.

Nincsenek megjegyzések: