Péntek esti Kiddush + a vonatkozó áldások és énekek fonetikus átírása

Péter kérte még februárban egy korábbi bejegyzésem alatt, hogy a Kiddusht is írjam át fonetikusan. Sajnos csak júniusban láttam a kommentet. Akkor egy héten belülre ígértem az átírást. Családi okok miatt azonban borult az egész telem (Európában nyár), így csak most tudok eleget tenni a kérésnek. Elnézést kérek, hogy ilyen sokáig tartott. Mostanában túl sok olyan dolog történik, amire nincs befolyásom, de kihatással van az életemre.

Először következzen egy általános kis leírás a péntek estéről.

Péntek este, a zsinagógából hazaérve a Shalom Aleichem eléneklésével üdvözöljük Shabbat angyalait, majd elénekeljük azt a "Hősies Nőhöz" írt ódát, amit Salamon király szerzett. Ezt követően kiöblítjük és megszárítjuk a Kiddush kupát és csordultig töltjük kóser borral (ha nincs bor, szőlőlé is megteszi). Ezalatt összegyűlik a család a vacsoraasztalnál és a családfő a jobb kezével felemeli a kupát (ha balkezes, akkor a ballal) és elmondja a kiddusht. Az első 4 szó elmondása alatt a gyertyába merül a tekintete, majd a borra néz és elmondja a borra az áldást. Az asztalnál lévők az áldás végén azt mondják, Ámen, majd a családfő megiszik legalább 0,5 dl bort a kupából. Mindenki másnak is legalább egy kortyot innia kell. Ezt követően kezet mos mindenki rituálisan (bővebben lásd lejjebb), majd visszamennek a vacsoraasztalhoz és elhangzik a barcheszre az áldás.

A Kiddush előtt péntek este naplementétől nem eszünk semmit. Azután pedig, hogy ivott valaki a kupából, a maradék bort/szőlőlét nem lehet újból kiddushra használni, csak akkor, ha friss bort/szőlőlét is adunk hozzá (ha valaki esetleg a szombati kiddushoz ezt akarná használni).

[Megjegyzés: terveim között szerepel a blog legelső 2 bejegyzésének (péntek este, szombat reggel, Shabbat általában) felfrissítése, de az életemet elnézve már nem merek ígéretet tenni arra, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Mindenesetre szólni fogok, amikor elkészült.]


 És akkor következzenek a fonetikus átírások:


Shalom Aleichem

Sá-lom á-lé-chem,
mal-a-chéj ha-sa-rit,
mal-a-chéj el-jon,
mí-me-lech ma-lchéj ha-mla-chim,
ha-ka-dos bá-ruch hu.
Ismételjük 3x
Bo-a-chem le-sá-lom,
mal-a-chéj ha-sá-lom,
mal-a-chéj el-jon,
mí-me-lech ma-lchéj ha-mla-chim,
ha-ka-dos bá-ruch hu.
Ismételjük 3x

Bar-chu-ni le-sá-lom,
mal-a-chéj ha-sá-lom,
mal-a-chéj-el-jon,
mí-me-lech ma-lachéj ha-mla-chim,
ha-ka-dos bá-ruch hu.
Ismételjük 3x

Céjt chem le sá-lom,
mal-a-chéj ha-sá-lom,
mal-a-chéj el-jon,
mí-me-lech ma-lchéj ha-mla-chim,
ha-ka-dos bá-ruch hu.
Ismételjük 3x

Megjegyzés: ahol meghagytam a ch-t, az a "slejmes", torokból jövő h-t jelöli, a szimpla h pedig a lágy, általános magyar h hang.

Fordítás:

Béke legyen veletek Szombat Angyalai, a Legfőbb Király, a Királyok Királyának, a Legszentebbnek - legyen áldott a neve- küldöncei.

Jöjjetek békében, béke angyalai a Legfőbb Király, a Királyok Királyának, a Legszentebbnek - legyen áldott a neve- küldöncei.

Áldjatok meg békével, béke angyalai, a Legfőbb Király, a Királyok Királyának, a Legszentebbnek - legyen áldott a neve- küldöncei.

Távozzatok békével, béke angyalai, a Legfőbb Király, a Királyok Királyának, a Legszentebbnek - legyen áldott a neve- küldöncei. 

Eishet Chajil

Eshet chayil mee yimtza
Verachok mi’pninim michra
Batach ba lev baala
Veshalal lo yechsar

Gemelat’hu tov velo ra,
Kol yemay chayeha
Darsha tzemer ufishtim,
Vatas bechefetz kapeha

Hayta ka’aniyot socher,
Memerchak tavee lachma
Vatakem be’od layla,
Vateeten teref levayta vechok lenaroteha

Zamema sadeh vatikacheyhu,
Mepree chapeha nata karem
Chagra b’oz matneha,
Vateametz zro’oteha

Ta’ama kee tov sachra,
Lo yichbe balayla neyra
Yadeha shilcha bekishor,
Vechapeha tamchu falech

Kapa parsa le’ani,
Veyadeha shilcha le’evyon
Lo tira levayta meshaleg,
Kee chol vayta lavush shanim

Marvadim as’ta la,
Shesh várgaman levusha
Noda bashearim ba’la,
Beshivto im ziknei aretz

Sadin as’ta vatimkor,
Vachagor natna laknani
Oz vehadar levusha,
Vatischak leyom acharon

Piha patcha bechachma,
Vetorat chesed al leshona
Tzofiya halichot bayta,
Velechem atzlut lo tocheil

Kamu vaneha vay’ashruha,
Bala vayehal’la
Rabot banot asu chayil,
V’at alit al kulana

Sheker hachen,
Vehevel hayofi,
Isha yirat A-donay,
He tit’halal

Tnu la
Mipri yadeha,
Vi’yhaleluha bashearim maseha


Megjegyzés: ahol meghagytam a ch-t, az a "slejmes", torokból jövő h-t jelöli, a szimpla h pedig a lágy, általános magyar h hang.

Fordítás:

Ki találhat magának tökéletes feleséget? Aki értékesebb a drágakőnél. Férjének szíve bízik benne és egyre gyarapszik. Olyan feleséget, aki mindig jósággal fordul férje felé, amíg csak él, sosem gonoszan. Aki nem rest két kezével dolgozni, gyapjút és lent beszerezni. Ő olyan, mint egy kereskedőhajó, messziről hozza élelmét. Még hajnalhasadás előtt felkel, hogy elkészítse családjának reggelijét és kiadja szolgálóinak a feladatokat. Gondos mérlegelés után vesz mezőt, keresetéből szőlőskertet hoz létre, s hajladozik benne.Rájön, hogy üzlete jövedelmező, éjjel is szorgoskodik. Kezét az orsóra teszi és hajtja a rokkát. Kezét kinyújtja a szegények felé és a nélkülözőket segíti. Nem félti a fagyos hidegtől családját, mert azok melegen öltöznek skarlátvörösben. Maga készíti kárpitját, ruhái finom lila vászonból készülnek. Férjét jól ismerik a kapunál és az idősekkel foglal helyet. Saját kezűleg készített vásznakat árul és öveket. Ruhája erő és méltóság, mosollyal tekint a jövőbe. Száját bölcsességgel nyitja és a kedvességet tanítja. Igazgatja háza népét és soha nem tétlen. Gyerekei elismerik és piedesztálra emelik őt és férjét. Féreje dicséri őt. Sok leánynak nagyok az érdemei, de egy sem közelít meg téged. A báj megtévesztő, a szépség múlandó. Az Istenfélő nőt kell dicsérni. Dicsérjük azért, amit elért és magasztalják őt tettei a kapuknál.

Kiddush

 A gyertyába nézve:

Yom Ha-si-si.
Va-jchu-lu Ha-sha-ma-jim v'ha-a-rec, v'chaul^cs'va-am.
va-j'chal e-lo-him ba-jom ha-s'vi-i, m'lach-to a-ser a-sa
va-jish-bot ba-jom ha-s'vi-i, mi-kaul^m'lach-to a-ser a-sa.
va-j'va-rech e-lo-him et yom ha-s'vi-i, va-j'ka-deis o-to
ki vo sa-vat mi-kaul^m'lach-to a-ser ba-ra e-lo-him la-a-sot.


A borba/szőlőlébe nézve:


Sav-rej ma-ra-nan!
Bá-ruch á-tá, Á-do-náj,
E-lo-héj-nu me-lech ha-o-lam,
bo-ré p'ri ha-ga-fen. (Ámen)


Bá-ruch á-tá, Á-do-náj,
  E-lo-héj-nu, me-lech ha-o-lam,
a-ser ki-dösá-nu
bömic-vo-tav vöci vá-nu,
vösa-bat kaud'so
böa-ha-va uv'ra-tcson
hin-csi-la-nu,
zi-ka-ron löma-a-sei vörei-sit.
t'csi-la lömik-ra-ej ko-des,
ze-cser li-tcsi-at Mic-rá-jim.
Ki va-nu va-char-ta
vöo-ta-nu ki-das-ta
mi-kaul ha-a-mim,
vöSa-bat kód-söcha
böa-ha-va u-vöra-tcson
hin-csal-ta-nu.
Bá-ruch á-ta Á-do-náj,
möka-dés ha-Sa-bat. (Ámen)


Leülve legalább 1/2 dl bort/szőlőlét meg kell inni ezek után.

Megjegyzés: ahol meghagytam a ch-t, az a "slejmes", torokból jövő h-t jelöli, a szimpla h pedig a lágy, általános magyar h hang.

Fordítás:

"És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege.
Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, a melyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, a melyet alkotott vala.
És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten." (Forrás: Biblia.hu)




Figyelem, Uraim!
Áldott légy Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki megszenteltél minket törvényeiddel és megteremtetted a szőlő gyümölcsét.

Áldott légy Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki megszenteltél minket törvényeiddel, ki nagy kegyedben, nagy jósággal nekünk adtad Szent Szombatodat és úgy kívántad, hogy tartsuk azt meg, mint hagyományt, a Teremtés munkájára emlékezve; a szent ünnepek közül az első, emléket állítva az Egyiptombóli Kivonulásnak. Mert az összes nép közül minket választottál és szenteltél meg, szeretettel és kegyesen nekünk adtad Szent Szombatodat hagyományul. Áldott légy Örökkévaló Urunk, ki Megszenteled a Szombatot.

Miután elfogyasztottuk a bort/szőlőlét, azután el kell menni rituálisan kezet mosni. Ez úgy néz ki, hogy a legözelebbi mosdókagylóban előkészítve vár minket egy ilyen edény megtöltve:





Ezt jobb kézzel felemeljük, áttesszük a balba és leöntjük 3x a jobb kézfejünket vele, majd visszavesszük a jobb kezünkbe és a balt is leöntjük 3x. (Balkezesek fordított sorrendben). Közben pedig a következő áldást mondjuk:

Bá-ruch á-tá, Á-do-náj,
E-lo-héj-nu me-lech ha-o-lam,
Áser kidösónu bömicvotáv, vöcivónu

Al netilat jadajim . (Ámen)

Megjegyzés: ahol meghagytam a ch-t, az a "slejmes", torokból jövő h-t jelöli, a szimpla h pedig a lágy, általános magyar h hang.

Fordítás:

Áldott légy Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki megszenteltél minket törvényeiddel és megparancsoltad, hogy mossuk meg a kezünket.


Ezt pedig a barcheszre való áldás követi (már az asztalnál), ami így hanzgik:

Bá-ruch á-tá, Á-do-náj,
E-lo-héj-nu me-lech ha-o-lam,
chá majci le-chem min-haa-rec . (Ámen)



Megjegyzés: ahol meghagytam a ch-t, az a "slejmes", torokból jövő h-t jelöli, a szimpla h pedig a lágy, általános magyar h hang.

Fordítás:

Áldott légy Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki megszenteltél minket törvényeiddel és megteremtetted a kenyeret a földből.

Nincsenek megjegyzések: